Εκπαίδευση Public Engagement στο Ινστιτούτο Goethe

Εκπαίδευση Public Engagement στο Ινστιτούτο Goethe

Πώς ορίζεται το “public engagement” στο ελληνικό πλαίσιο; Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη συμμετοχή των πολιτών; Ποιoς, πότε, πώς και γιατί συμμετέχει στο project μας; Πώς χαρτογραφούμε και προσεγγίζουμε τους εμπλεκόμενους φορείς; Πώς προσαρμόζουμε το μήνυμα μας για διαφορετικές κοινότητες στόχους; Ποιες μέθοδοι μπορούν να υποστηρίξουν το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας επιτυχημένης στρατηγικής επικοινωνίας και κινητοποίησης διαφορετικών κοινοτήτων; Αυτές ήταν οι βασικές θεματικές του Εργαστηρίου Public Engagement που διοργάνωσε η Place Identity την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015 στο Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης. Το εργαστήριο απευθυνόταν στους 12 νέους Cultural Managers που επιλέχθηκαν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα “ΣτART – Youth Initiatives in Greece” αναπτύσσοντας πολιτιστικά έργα για νέους ανά την Ελλάδα, σε σχολεία, πανεπιστήμια, γειτονιές, φυλακές και πολιτιστικούς οργανισμούς. Κατά τη διάρκεια του ολοήμερου εργαστηρίου χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι όπως το collective mindmap, το pro action cafe και το participation canvas ώστε οι 12 συμμετέχοντες να αναπτύξουν την επικοινωνιακή και συμμετοχική προσέγγιση των έργων τους. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ορισμό του “γιατί” κάθε project, σε συνδυασμό με το “τί” και το “πώς” αναπτύσσεται. Το εργαστήριο συντόνισε η Στεφανία Ξυδιά, εταίρος της Place Identity με χρόνια εμπειρία στην Πολιτιστική Διαχείριση. Οι συμμετέχοντες παρέλαβαν αντίτυπα από το εγχειρίδιο πολιτών ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ και την Εργαλειοθήκη συμμετοχικών μεθόδων που έχει αναπτύξει η Place Identity, με σκοπό την διάχυση της τεχνογνωσίας σε νέα έργα και νέες κοινότητες. To πρόγραμμα ΣτART παρέχει υποτροφίες σε νέες και νέους απόφοιτους πανεπιστημίου που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της Πολιτιστικής Διαχείρισης στην Ελλάδα και να καταρτιστούν σε δεξιότητες management στον πολιτισμό μέσω συνεργασίας με πολιτιστικά κέντρα στη Γερμανία. Το ΣτART είναι ένα πρόγραμμα του Ιδρύματος Bosch (RobertBoschStiftung) που διεξάγεται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης (Goethe-InstitutThessaloniki) και το Γερμανικό Δίκτυο Κοινοτικών Πολιτιστικών Κέντρων (BundesvereinigungSoziokulturellerZentrene.V.).

Comments are closed.