”Αναπτύσσουμε ένα δίκτυο ανθρώπων και έργων, για την αναγέννηση ελληνικών πόλεων και τόπων μέσα από την συμμετοχή των πολιτών. Αποστολή μας είναι να σχεδιάζουμε δράσεις και έργα μέσα από τα οποία οι πολίτες μπορούν να οραματιστούν και να δημιουργήσουν τον τόπο στον οποίο θέλουν να ζουν.” 

Πιστεύουμε στους ανθρώπους και στις ιδέες αυτού του τόπου. Ενισχύουμε τις δημιουργικές, συνεργατικές και δημοκρατικές διαδικασίες μέσα από τις οποίες οι άνθρωποι και οι ιδέες τους μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της κοινωνίας και να εξελίξουν τον πολιτισμό της.

Εστιάζουμε στον σχεδιασμό δράσεων και έργων μέσα από τα οποία πειραματιζόμαστε σε νέες διαδικασίες και σχέσεις μεταξύ πολιτών, επιστημονικής και δημιουργικής κοινότητας, δημόσιας διοίκησης και επιχειρήσεων. Σχεδιάζουμε τα έργα μας στοχεύοντας σε επεκτεινόμενα κοινωνικά αποτελέσματα και στην διαρκή εξέλιξή τους.

Μέσα από τις εργασία μας, μεθοδεύουμε τη διάχυση της γνώσης, της πληροφορίας και των ιδεών που αναπτύσσονται από επιστήμονες , δημιουργούς και επαγγελματίες για την εικόνα, την εμπειρία και την εξέλιξη των σύγχρονων πόλεων και τόπων, αναγνωρίζοντας την αξία που μπορεί να παραχθεί καθώς διαδίδονται ή συνδέονται με ανάγκες και δυνατότητες της κοινωνίας.

Προκαλούμε διεπιστημονικές και ανοιχτές συνέργιες που επιτρέπουν την ανταλλαγή και την σύνθεση γνώσεων και δυνατοτήτων και μεγιστοποιούν τα αποτελέσματα τους στην κοινωνία.

Ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή πολιτών στην ενημέρωση και στο σχεδιασμό των έργων και των πολιτικών για να προσεγγίζουμε αποτελέσματα αποδεκτά και ωφέλιμα στην κοινωνία. Υποστηρίζουμε κοινωνικές καινοτομίες για να εξελισσόμαστε μέσω της αμοιβαίας μάθησης, τον κοινωνικό διάλογο και την συνδημιουργία.

Οι διαδικασίες αυτές μας επιτρέπουν τον αυτό-προσδιορισμό της ταυτότητας του τόπου μας, αναδεικνύουν τα μοναδικά συστατικά του, την αυθεντικότητα του, τον αστικό πολιτισμό. Παράλληλα μας επιτρέπουν την αυτό-διαχείριση αναγκών, ενισχύουν την τοπικότητα και την ίδια στιγμή μας δια-συνδέουν αντάξια με τον κόσμο.