Η Place Identity Clusters ιδρύθηκε το 2013 ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία προκειμένου να υποστηρίξει δράσεις για την αστική αναγέννηση και την πολιτική καινοτομία, οι οποίες αναπτύσσονταν ένα δίκτυο άτυπων ομάδων πολιτών αλλά χρειάζονταν νομική υπόσταση και διαχειριστική επάρκεια προκειμένου να κλιμακώσουν τον αντίκτυπο τους.

Από νωρίς είχαμε διαπιστώσει ότι από την Ελλάδα δε λείπουν οι δημιουργικές λύσεις αλλά οι διαδικασίες που θα διευκολύνουν τους πολίτες να συμμετέχουν στα κοινά και να διοχετεύουν τις λύσεις και τη δημιουργικότητά τους σε συλλογικές δράσεις με μετρήσιμα αποτελέσματα για την κοινωνία και τον τόπο μας.

Ήδη από το 2009 είχε ενεργοποιηθεί το  Imagine the City, ένα “think tank” για τις προκλήσεις των σύγχρονων ελληνικών πόλεων το οποίο εξελίχθηκε σε “πλατφόρμα” και τελικά σε “διατοπική κοινότητα” που μέχρι το 2015 αναπτύχθηκε σε περισσότερες από 10 ελληνικές πόλεις. Μέσα από τακτικές συναντήσεις, ανταλλαγή ιδεών και συστηματικό πειραματισμό σε τοπικό επίπεδο, νέοι άνθρωποι διαφορετικών ειδικοτήτων αρχίσαμε να  διαμορφώνουμε ένα κοινό σκοπό και οι δράσεις μας άρχισαν να αποκτούν μία αναπάντεχη δυναμική.

Ένας ανοιχτός χώρος εργασίας και συνάντησης στην καρδιά του Ψυρρή με πολυετή δράση στο χώρο του design αποτέλεσε το φυσικό κόμβο του δικτύου αυτού και την κοιτίδα πολλών νέων εγχειρημάτων. Μεταξύ αυτών, το Συνέδριο IDEA|TOPOS 2012 – το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στρατηγικής Προβολής και Ταυτότητας τόπου, η Συνοικία Πιττάκη, μία συμμετοχική φωτιστική εγκατάσταση που αναζωογόνησε ένα εγκαταλειμμένο σημείο του Ψυρρή στην Αθήνα, το Πεδίο_Αγορά, μία ερευνητική δράση συμμετοχικού σχεδιασμού της πλατείας Βαρβακείου Αγοράς, η Πολιτεία 2.0, μία πλατφόρμα πολιτικής καινοτομίας, το Σύνταγμα 2.0, μία πρότυπη διαδικασία συμμετοχικού σχεδιασμού και νομιμοποίησης ενός νέου Συντάγματος για την Ελλάδα. Παράλληλα οι ανάγκες της κοινότητας οδήγησαν στην  διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων πάνω σε σύγχρονες μεθόδους διαβούλευσης και συμμετοχικού σχεδιασμού και εργαστήρια πολιτών για ζητήματα τοπικής και εθνικής κλίμακας. Σε συνεργασία με άλλες οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών, επιχειρήσεις και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης ξεκινήσαμε σταδιακά να σχεδιάζουμε νέα έργα, αλλά και να συμμετέχουμε σε διεθνή δίκτυα και διακρατικά προγράμματα έρευνας και δράσης.

Ιδρυτικά μέλη και εταίροι της ΑΜΚΕ (αστική μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με νομική προσωπικότητα κατά την έννοια του άρθρου 784 Α) υπήρξαν η Μαίρη Καρατζά (Strategic Designer) και Στεφανία Ξυδιά (Cultural Manager), ενώ το 2020 ορίστηκε ως νέος εταίρος η Μαρία Κικίδου στη θέση της δεύτερης λόγω μετεγκατάστασης της στο εξωτερικό. Σύμφωνα με το καταστατικό του οργανισμού,

Σκοποί του οργανισμού είναι

α) Η ανάδειξη της ταυτότητας των ελληνικών τόπων μέσα από τη συμμετοχή των πολιτών και τον επαναπροσδιορισμό βασικών ιδεών και εννοιών των ελληνικών τόπων, όπως της δημοκρατίας, της πολιτικής κοινωνίας και φιλοσοφίας κ.α. με τρόπο υπεύθυνο απέναντι στην ελληνική και παγκόσμια κοινότητα και τον ανθρώπινο πολιτισμό.

β) Η διευκόλυνση και ενίσχυση της  συμμετοχής των πολιτών στα κοινά μέσα από το σχεδιασμό και την καθιέρωση σχετικών διαδικασιών και έργων (όπως κοινωνικές πλατφόρμες, ανοιχτότητα της γνώσης, συντονιστικές ενέργειες) που προσεγγίζουν τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη, άμεσα, έμμεσα και πολλαπλασιαστικά για την κοινωνία.

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

  1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη έργων και πρωτοβουλιών που ενισχύουν τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά σε κλίμακες συνοικίας, πόλης, περιοχής, πολιτείας, με καινοτόμους και δημιουργικούς τρόπους.
  2. Σχεδιασμός και ανάπτυξη έργων που αναδεικνύουν μοναδικά συστατικά της Ταυτότητας των Ελληνικών τόπων
  3. Παροχή υπηρεσιών προς ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα, οργανισμούς δημόσιας διοίκησης και εταιρείες  που στοχεύουν στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών, στην εξωστρέφεια της γνώσης και στις διατομεακές – διεπιστημονικές συνεργασίες.
  4. Ανάπτυξη εκπαιδευτικών, ερευνητικών  προγραμμάτων και υπηρεσιών σε θέματα: Συμμετοχικού Σχεδιασμού, Συμμετοχικής Ηγεσίας και Αστικής Αναγέννησης
  5. Ανάπτυξη πρότυπων εργαλείων και διαδικασιών δικτύωσης, συνεργασίας και καινοτομίας για την κοινωνία των πολιτών και τους απλούς πολίτες.
  6. Διάχυση της γνώσης στην κοινωνία καθώς και η δημιουργία νέας γνώσης, που εξυπηρετεί το σκοπό, μέσα από την έρευνα και τον κοινωνικό πειραματισμό

Διοικητικά

  • Το ανώτατο όργανο του οργανισμού είναι η Γενική Συνέλευση των μελών της. Επίτιμα και αρωγά μέλη είναι πρόσωπα τα οποία προσφέρουν υπηρεσίες ή υποστήριξη για την ευόδωση των σκοπών του οργανισμού.
  • Προσωπικό: Οι ανάγκες της λειτουργίας του οργανισμού και για τη διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων τις οποίες αναλαμβάνει, καλύπτονται  από  προσωπικό σε μόνιμη, προσωρινή ή εποχιακή βάση.
  • Ως  Διαχειριστές της εταιρίας έχουν οριστεί  η Μαίρη Καρατζά και η Στεφανία Ξυδιά.