Ακολουθώντας τη φιλοσοφία των μέχρι τότε δραστηριοτήτων μας, το 2012 αναπτύξαμε μία πρόταση με στόχο να ενθαρρύνουμε και να διευκολύνουμε τις κοινωνικές διεργασίες που θα συντελέσουν στον επανασχεδιασμό της εφαρμογής της Πολιτικής και της Δημοκρατίας στην Ελλάδα. Μέσα από τον συντονισμό μίας άτυπης πλατφόρμας διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ ανθρώπων από διάφορες ειδικότητες, ηλικίες και χώρες, μέσα από ανοιχτές συζητήσεις και συναντήσεις εργασίας αποτυπώθηκαν ποικίλες ιδέες, προτάσεις και προτεραιότητες. Διαπιστώθηκε ότι η Ελληνική κοινωνία έχει ποικίλες πρωτοβουλίες που απαντούν σε θέματα εφαρμογής της Πολιτικής και της Δημοκρατίας. Επομένως δεν χρειάζεται να δημιουργηθούν νέες πρωτοβουλίες αλλά χρειάζεται να δοθεί στις υπάρχουσες χώρος και σύγχρονα εργαλεία να εργαστούν, να αναπτυχθούν και να συντονιστούν σε κοινές προκλήσεις.

Η πρόταση της ομάδας εργασίας ανέδειξε ως βασικό της άξονα την έννοια Δημοκρατία αναγνωρίζοντάς την ως βασική προϋπόθεση μίας συνεκτικής και δημιουργικής κοινωνίας και παράλληλα σαν μοναδικό συμβολικό συστατικό της ταυτότητας του τόπου μας. Σχεδιάστηκε η στρατηγική ανάπτυξης μίας κοινωνικής πλατφόρμας μέσα από την λειτουργία και τις δράσεις της οποίας θα κατασταθεί η Αθήνα ως διεθνές κέντρο έρευνας και καινοτομίας για τη Δημοκρατία, την Πολιτική Επιστήμη και Φιλοσοφία και η Ελλάδα ως πρότυπο παράδειγμα εφαρμοσμένης Δημοκρατίας. Τον Νοέμβριο του 2012 η πρόταση «Politeia 2.0 – Democracy reborn» απέσπασε το Βραβείο Κοινού στον 1ο Διαγωνισμό Κοινωνικής Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ο σχετικός διαγωνισμός έχει ως στόχο την προώθηση της δημιουργίας καινοτόμων ιδεών και την αναγνώριση/ επιβράβευση αυτών που υπόσχονται σημαντικές κοινωνικές παροχές ή που επιδεικνύουν βέλτιστες πρακτικές με απτά, κλιμακούμενα αποτελέσματα.

Μάθε περισσότερα: