Η πλατφόρμα «Φαντάσου την πόλη» σχεδιάστηκε και αναπτύσσεται με σκοπό να ανοίγει έναν δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στους πολίτες, την κοινότητα των μελετητών και δημιουργών και τους τοπικούς φορείς για τον σχεδιασμό και τις αποφάσεις των έργων ανάπλασης κοινής ωφέλειας στις ελληνικές πόλεις. Ξεκίνησε το 2009 και αφορά σε εκθέσεις που αναπτύσσονται στις ελληνικές πόλεις μέσα από τις οποίες παρουσιάζονται προτάσεις ανάπλασης του αστικού τοπίου (εργασίες, μελέτες, σχέδια, μακέτες, υλικό έρευνας) της εκάστοτε πόλης και σε ένα σύνολο παράλληλων εκδηλώσεων (διαλέξεις, συζητήσεις, εργαστήρια, δρώμενα). Μέσα από τις εκθέσεις «Φαντάσου την πόλη» οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν, να συζητήσουν, να αντιληφθούν τις δυνατότητες βελτίωσης της εικόνας και της ποιότητας ζωής της πόλης και να οραματιστούν την πόλη τους.

Οι προτάσεις που παρουσιάζονται στις εκθέσεις «Φαντάσου την πόλη» προκύπτουν από την συγκέντρωση υλικού που αναπτύσσεται από φοιτητές και ερευνητές στα πλαίσια των εργασιών τους μέσα σε δεκάδες εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, ακόμα και του εξωτερικού ή επαγγελματίες σχετικών κλάδων στα πλαίσια κοινωνικής ευθύνης και προβολής του έργου τους. Πρόκειται για προτάσεις αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης, πολιτιστικής, τουριστικής, περιβαλλοντολογικής σημασίας, ανάλογα με το πλαίσιο εκπόνησης των εργασιών. Οι παράλληλες εκδηλώσεις αναπτύσσονται ειδικά για την εκάστοτε πόλη στοχεύοντας στην διάδοση πληροφορίας, νέας γνώσης και αντιλήψεων προς την τοπική κοινωνία, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή παιδιών και νέων στις δυνατότητες μεταμόρφωσης του αστικού τοπίου. Mέσα από διαλέξεις, συζητήσεις, εργαστήρια και αστικά δρώμενα, αποδεσμεύεται γνώση για θέματα αστικής αναγέννησης και τοπικής ανάπτυξης, αναδεικνύονται άγνωστες πτυχές της πόλης και καλλιεργείται έδαφος για νέες συνέργειες σε τοπικό επίπεδο. Η διοργάνωση των εκθέσεων «Φαντάσου την πόλη» πραγματοποιείται από τοπικές πρωτοβουλίες με την συνεργασία της ανοιχτής ομάδας συντονισμού του Imagine the City η οποία παρέχει εργαλεία, τεχνογνωσία και υποστήριξη, από το δίκτυο όλων των σχετικών πρωτοβουλιών στις ελληνικές πόλεις. Οι τοπικές πρωτοβουλίες μπορούν να είναι άτυπες ομάδες, τοπικοί φορείς και πρωτοβουλίες πολιτών και διαμορφώνουν ένα ανοικτό τοπικό δίκτυο συνεργασίας ατόμων και φορέων της πόλης για την διοργάνωση της έκθεσης «Φαντάσου την πόλη» .