Πρόταση για επίλυση διαφοράς  ΠΟΛΙΤΕΙΑ 2.0 – HIGGS

Πρόταση για επίλυση διαφοράς ΠΟΛΙΤΕΙΑ 2.0 – HIGGS

Το Νοέμβριο 2015 εντοπίστηκε τυχαία από μέλος μας ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος σύμφωνα με την οποία το Ίδρυμα χρηματοδοτεί την ίδρυση και λειτουργία του νέου οργανισμού “Πολιτεία 2.0”. Η ανακοίνωση περιλάμβανε ενεργό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα www.politeia2.org η οποία αποτελεί επίσημη ιστοσελίδα του έργου Πολιτεία 2.0 το οποίο διαχειρίζεται ο οργανισμός μας Place […]

Read More »
Εκπαίδευση Public Engagement στο Ινστιτούτο Goethe

Εκπαίδευση Public Engagement στο Ινστιτούτο Goethe

Πώς ορίζεται το “public engagement” στο ελληνικό πλαίσιο; Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη συμμετοχή των πολιτών; Ποιoς, πότε, πώς και γιατί συμμετέχει στο project μας; Πώς χαρτογραφούμε και προσεγγίζουμε τους εμπλεκόμενους φορείς; Πώς προσαρμόζουμε το μήνυμα μας για διαφορετικές κοινότητες στόχους; Ποιες μέθοδοι μπορούν να υποστηρίξουν το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας επιτυχημένης στρατηγικής επικοινωνίας και […]

Read More »