Εργαλειοθήκη Σύνταγμα 2.0 – Τοπικά Εργαστήρια Πολιτών

Στους παρακάτω υπερσυνδέσμους μπορείτε να βρείτε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την διοργάνωση ενός Εργαστηρίου Πολιτών Σύνταγμα 2.0 στην πόλη σας. Τα Τοπικά Εργαστήρια Πολιτών αποτελούν το 1ο στάδιο της μεθοδολογίας 3 σταδίων Σύνταγμα 2.0.

Με το παρόν εγχειρίδιο καταγράφεται η εμπειρία που αποκτούν οι ομάδες εργασίας και διατίθεται ανοικτά.

Το περιεχόμενο και η μορφή αυτού του εγχειριδίου αποσκοπoύν:

  • στην διευκόλυνση  ομάδων σε διαφορετικές πόλεις να πραγματοποιήσουν αντίστοιχα εργαστήρια πολιτών,
  • στην περαιτέρω εξέλιξη μιας πολιτειακής τεχνογνωσίας, της μεθοδολογίας ΣΥΝΤΑΓΜΑ 2.0, που αξιοποιεί τη συλλογική νοημοσύνη της κοινότητας και εξασφαλίζει συνθήκες διαφάνειας και αυτοδιαχείρισης, ταυτόχρονα με εξαγωγή συγκρίσιμων αποτελεσμάτων, για να υπάρχει δυνατότητα επιστημονικής αξιολόγησης του εγχειρήματος.

Παράλληλα, το εγχειρίδιο αυτό και άλλα εργαλεία που σχεδιάζονται από τις ομάδες της πλατφόρμας Πολιτικής Καινοτομίας ΠΟΛΙΤΕΙΑ 2.0 μπορούν να αξιοποιηθούν για τον σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων με τη συμμετοχή των πολιτών σε οποιοδήποτε θέμα εθνικής ή τοπικής κλίμακας.

Το εγχειρίδιο είναι καρπός της εργασίας και του προβληματισμού πολλών ανθρώπων που έχουν πρακτική εμπειρία στον σχεδιασμό και στη διοργάνωση σχετικών δράσεων.  Τόσο το περιεχόμενο του όσο και η ηλεκτρονική του μορφή του, στην οποία αποκτούν πρόσβαση επεξεργασίας όσοι συμμετέχουν σε ομάδες διοργάνωσης, δίνει τη δυνατότητα ενός ανοιχτού και δημιουργικού διαλόγου για την εξέλιξη ή ακόμα και την κατάργησή του. Βαθιά πίστη της ομάδας επεξεργασίας είναι ότι όλοι μας έχουμε ευθύνη να υπερασπίσουμε δημιουργικά και υπεύθυνα τη συμμετοχή των πολιτών στην διαμόρφωση πολιτειακών θεσμών.

Εγχειρίδιο Πεδίο_Αγορά – Συμμετοχικός Σχεδιασμός Δημοσίου Χώρου

Το παρόν εγχειρίδιο περιγράφει αναλυτικά και βήμα βήμα τη διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά τη διάρκεια του έργου ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ, τις αρχές και τη μέθοδό της, τα επί μέρους αποτελέσματα της κάθε φάσης αλλά και τις όποιες αποκλίσεις ή αλλαγές από τον αρχικό σχεδιασμό που συνέβησαν. Αξιολογεί και αναδεικνύει τους ενδιάμεσους αστάθμητους παράγοντες που προέκυψαν και επηρέασαν την εξέλιξη του έργου, ως ισότιμο συστατικό μέρος της όλης διαδικασίας, ενώ παράλληλα αποτελεί μια πρωταρχική βάση δεδομένων για μελλοντικά αστικά έργα.

Το εγχειρίδιο σε μορφή pdf.

Εγχειρίδο Φαντάσου την Πόλη

Το εγχειρίδιο αυτό είναι ένα συλλογικό αποτέλεσμα της διατοπικής κοινότητας Φαντάσου την Πόλη καθώς τα μέλη της διερευνούμε νέους τρόπους διαμόρφωσης της εικόνας και της εμπειρίας των σύγχρονων ελληνικών πόλεων μέσα από τη συμμετοχή των πολιτών. Συγκεντρώνουμε τις εμπειρίες, τις προκλήσεις, τους πειραματισμούς και τις λύσεις των ομάδων και τις διαθέτουμε ανοιχτά με στόχο να διευκολύνουμε και να επιταχύνουμε την πορεία κάθε τοπικής ομάδας που αναλαμβάνει να διοργανώσει δράση Φαντάσου την Πόλη.

https://manual.imaginethecity.gr/


Read more casino cleopatra