Χαρτογράφηση εμπλεκόμενων (Stakeholder Mapping)

Χαρτογράφηση εμπλεκόμενων (Stakeholder Mapping)

Η επιτυχής έκβαση οποιοδήποτε εγχειρήματος συμμετοχικού σχεδιασμού του αστικού χώρου απαιτεί τη χαρτογράφηση και την ανάλυση των δυναμικών που υπάρχουν στο πεδίο. Αυτές οι δυναμικές εκφράζονται από συγκεκριμένα άτομα, ομάδες ή οργανώσεις που μπορούν εν δυνάμει να επηρρεάσουν την διαδικασία του συμμετοχικού σχεδιασμού και της λήψης αποφάσεων. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να κατανοήσουμε από νωρίς […]

Read More »
Η κλίμακα της συμμετοχής (Sherry Arnstein)

Η κλίμακα της συμμετοχής (Sherry Arnstein)

Καθώς αναπτύσσουμε ένα εγχείρημα συμμετοχικού σχεδιασμού, οφείλουμε να επανεξετάζουμε τακτικά ποιός, που, πότε, πώς και γιατί καλείται να συμμετέχει, και να είμαστε ειλικρινής προς τους εαυτούς μας και το κοινό μας ως προς το βαθμό “συμμετοχικότητας” της διαδικασίας.

Read More »
O κύβος της Δημοκρατίας (Archon Fung)

O κύβος της Δημοκρατίας (Archon Fung)

Ο Archon Fung ορίζει τα επίπεδα εξουσίας, τους τρόπους επικοινωνίας και τους τρόπους επιλογής συμμετεχόντων σε μια διαδικασία, ως τρεις διαστάσεις ενός “Κύβου Δημοκρατίας”. Βάσει του παρακάτω σχεδιαγράμματος, μπορούμε να αξιολογήσουμε ποιούς θα εμπλέξουμε σε μια συμμετοχική διαδικασία, ποιους τρόπους επικοινωνίας και λήψης αποφάσεων θα χρησιμοποιήσουμε και το βαθμό εξουσίας που θα ασκήσουν οι συμμετέχοντες.

Read More »
Καμβάς Συμμετοχής

Καμβάς Συμμετοχής

O καμβάς συμμετοχής μας επιτρέπει να αξιολογήσουμε το συμμετοχικό χαρακτήρα της δράσης μας και να χαράξουμε πιο αποτελεσματικές στρατηγικές εμπλοκής πολιτών και συνεργαζόμενων φορέων. Εκτυπώστε έναν καμβά με την παρακάτω δομή και εμπλέξτε την ομάδα σας να το συμπληρώσει χρησιμοποιώντας πολύχρωμα αυτοκόλλητα χαρτάκια. Σκεφτείτε μια τυπική συμμετοχική κατάσταση στον οργανισμό σας/έργο σας και πραγματοποιήστε ένα […]

Read More »