Η Αθήνα πήρε μέρος! Εκπαίδευση σε μεθόδους συμμετοχικού σχεδιασμού & συνεργασίας

Η Αθήνα πήρε μέρος! Εκπαίδευση σε μεθόδους συμμετοχικού σχεδιασμού & συνεργασίας

Μετά τις εκπαιδεύσεις στο Μεσολόγγι, την Κοζάνη και τη Θεσσαλονίκη, την Πέμπτη 14 έως Κυριακή 17 Μαΐου 2015 πραγματοποιήθηκε το τετραήμερο βιωματικό σεμινάριο σε μεθόδους Συνεργασίας και Συμμετοχικού Σχεδιασμού στο χώρο του Impact Hub στην Αθήνα. Στόχος της εκπαίδευσης ήταν η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου πόλεων και ανθρώπων που διερευνά νέες μεθόδους, εργαλεία, γνώσεις και νοητικά μοντέλα συμμετοχής και συνεργασίας. Στην εκπαίδευση συμμετείχαν περισσότεροι από 50 δραστήριοι πολίτες από όλη την Ελλάδα (Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Ζάκυνθο, Χανιά, Αλεξανδρούπολη, Καλαμάτα, Πάρος, Κυπαρίσσια, Χαλκίδα, Κέρκυρα) με ποικίλα χαρακτηριστικά και ενδιαφέροντα, εκπρόσωποι του δημόσιου, ιδιωτικού τομέα αλλά και της κοινωνίας των πολιτών.

Τα αρχικά ερωτήματα τα οποία έθεσαν το πλαίσιο στο οποίο δομήθηκε η εκπαίδευση είναι:

  • – Με ποιους τρόπους μπορούμε να απελευθερώσουμε τη δημιουργικότητα και την καινοτομία σε ομάδες, οργανισμούς και κοινότητες μπροστά σε σύνθετες προκλήσεις;
  • – Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε στην πράξη τη συμμετοχή και τη συνεργασία και να δράσουμε αποτελεσματικά και συλλογικά ώστε να προκαλέσουμε κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές;

Κατά τη διάρκεια του τετραημέρου, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν σε θεωρητικό επίπεδο πλήθος μεθόδων συνεργασίας αλλά και να τις εφαρμόσουν στην πράξη εστιάζοντας σε προσωπικά θέματα και projects τα οποία αναπτύσσουν. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν μεταξύ άλλων είναι: World Cafe (Καφενείο του Κόσμου), Open Space, Apreciative Inquiry, Circle Practice, Storytelling, Pro-action café, Business model canvas και Harvesting.

Ξεκινώντας την πρώτη ημέρα της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες, «βάζοντας τις βάσεις», γνωρίστηκαν μεταξύ τους και μοιράστηκαν τις προσδοκίες τους για το τετραήμερο. Η δεύτερη ημέρα ήταν αφιερωμένη στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση εσωτερικών δυνατοτήτων, ενώ κατά τη διάρκεια της τρίτης ημέρας, οι συμμετέχοντες πέρασαν από την πρόθεση στη δράση, συζητώντας ρεαλιστικές λύσεις για την εφαρμογή των εργαλείων συμμετοχής. Το τετραήμερο έκλεισε με τους συμμετέχοντες να μοιράζονται σε κύκλο τι παίρνουν μαζί τους από την εκπαίδευση και σε τι δεσμεύονται για το μέλλον.

 

Ευχαριστίες

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συμμετέχοντες για την εμπιστοσύνη, την κατανόηση και το πάθος τους να εφαρμόσουν στην πράξη αξίες όπως η ομαδικότητα και η συνεργασία. Ευχαριστούμε, επίσης το Impact Hub Athens για την άψογη συνεργασία και τη φιλοξενία, τους εκπαιδευτές Mάρκο Περράκη, Στέλλα Γαμβρέλλη, Simon Guentner, Δημήτρη Κοκκινάκη και Σόφη Λάμπρου, και όλους τους συνεργάτες που συνείσφεραν στην πραγματοποίηση της εκπαίδευσης.

Η Πλατφόρμα Πολιτικής Καινοτομίας

Η Αθήνα ανήκει στο δίκτυο πόλεων του έργου «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» που υλοποιούν οι οργανισμοί κοινωνίας των πολιτών Culture Polis, Place Identity και Scify. Επιστημονικοί συνεργάτες της εκπαίδευσης είναι το Impact Hub Athens, η Fractality και η κοινότητα Νέες Ματιές στον Κόσμο μας.  Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες» από τον Οκτώβριο 2014 έως το Μάιο 2015, το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Comments are closed.