Καμβάς Συμμετοχής

O καμβάς συμμετοχής μας επιτρέπει να αξιολογήσουμε το συμμετοχικό χαρακτήρα της δράσης μας και να χαράξουμε πιο αποτελεσματικές στρατηγικές εμπλοκής πολιτών και συνεργαζόμενων φορέων. Εκτυπώστε έναν καμβά με την παρακάτω δομή και εμπλέξτε την ομάδα σας να το συμπληρώσει χρησιμοποιώντας πολύχρωμα αυτοκόλλητα χαρτάκια. Σκεφτείτε μια τυπική συμμετοχική κατάσταση στον οργανισμό σας/έργο σας και πραγματοποιήστε ένα «έλεγχο πραγματικότητας»:

  • Ποιοί είναι οι συμμετέχοντές σας – και ποιοί θέλετε να συμμετέχουν: Είστε ικανοποιημένοι με τους ανθρώπους που προσεγγίζετε ή σας λείπει μια συγκεκριμένη ομάδα;
  • Τι μπορούν να επηρεάσουν – και τι όχι: Πού θέτετε τα όρια, είστε ικανοποιημένοι με αυτά τα όρια;
  • Τι κάνετε ώστε να διευκολύνετε τη συμμετοχή – και τι όχι: Θεωρείτε ότι τα όργανά σας είναι κατάλληλα, τι σας λείπει;
  • Γιατί συμμετέχουν οι συμμετέχοντες – και γιατί θέλετε να συμμετέχουν: Έχετε τους ίδιους στόχους ή υπάρχουν ανακολουθίες που χρειάζεται να αντιμετωπίσετε;

Comments are closed.