Γνωρίστε τους 10 #ActorsOfUrbanChange (μέρος Α)

Γνωρίστε τους 10 #ActorsOfUrbanChange (μέρος Α)

Με την ολοκλήρωση της  3ης Διεθνούς Συνάντησης του πανευρωπαϊκού δικτύου #ActorsofUrbanChange στην Τιφλίδα και το Ζουγκτίντι της Γεωργίας, οι εκπρόσωποι των 10 πόλεων- συνεργατικών σχηματισμών που επιλέχθηκαν από το Ίδρυμα  Robert Bosch επιστρέφουν στις χώρες τους για να συνεχίσουν το σχεδιασμό και τη διοργάνωση έργων κοινωνικής καινοτομίας με στόχο την αναδημιουργία του αστικού τοπίου με τη συμμετοχή των πολιτών. Το πρόγραμμα #ActorsofUrbanChange ξεκίνησε το 2013 για να υποστηρίξει και να δικτυώσει οργανισμούς από όλη την Ευρώπη που εστιάζουν σε συμμετοχικά έργα αστικής αναγέννησης μέσα από διατομεακές συνέργειες. Απώτερος σκοπός του εν λόγω προγράμματος είναι η πολιτισμική και αστική αλλαγή ως αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής αλλαγής που βιώνουν οι ευρωπαϊκές πόλεις σήμερα, μέσω της δραστηριοποίησης των πολιτών και τη συμμετοχή τους στην αναδημιουργία του αστικού τοπίου. Μερικά από τα πεδία ενδιαφέροντος των έργων που ξεχώρισαν στο πρόγραμμα είναι η βιώσιμη αστική ανάπτυξη μέσω της συμμετοχής των πολιτών, η οικονομικά προσιτή στέγαση (affordable housing), η κοινωνική ένταξη, η διαπολιτισμικότητα, η προσβασιμότητα δημοσίων χώρων και υποδομών, η βιώσιμη κοινωνική κινητικότητα, η υγεία και η σωματική άσκηση, οι “πράσινες” πόλεις και άλλα.

Actors Of Urban Change 2014 Georgia meeting, 1st day
Actors Of Urban Change 2014 Georgia meeting, 1st day,photo via facebook.com/actorsofurbanchange
Actors of Urban Change 2014 Georgia meeting, final day, photo via acebook.com/actorsofurbanchange
Actors of Urban Change 2014 Georgia meeting, final day, photo via acebook.com/actorsofurbanchange

Από τις 127 υποψηφιότητες που κατατέθηκαν το 2013 και με καταληκτική χρονολογία το 2015, 10 πόλεις εντάχθηκαν στο πρόγραμμα, ανάμεσά τους και η Αθήνα με το έργο #ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ#DOMAIN_AGORA. Πρόκειται για μία διατομεακή συνέργεια της AMKE PLACE IDENTITYGR CLUSTERS με έδρα την Αθήνα, της πλατφόρμας δικτύωσης με ομάδες πολιτών @SynAthina του Δήμου Αθηναίων και της εταιρείας design theSwitch.

AGORA Athens Varvakeios Square, DOMAIN_AGORA, a prototype process of participatory planning
PEDIO_AGORA Athens Varvakeios Square, DOMAIN_AGORA, a prototype process of participatory planning

Η υποστήριξη προς τις συμμετέχουσες ομάδες θα έχει τη μορφή χρηματικών επιχορηγήσεων έως 5,000€ καθώς και την επιχορήγηση συμβουλευτικής και υποστήριξης από ειδικούς έως και 5,000€. Στους συμμετέχοντες δίνεται, ακόμη, η δυνατότητα να εμπλουτίσουν τις δεξιότητές τους μέσω των εν λόγω διεθνών συναντήσεων. Όπως αναφέραμε προηγουμένως, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οι τρεις από αυτές και ακολουθούν άλλες δύο. Εκτός αυτών, παρέχεται και η δυνατότητα πρακτικής άσκησης 10 ημερών στα προγράμματα των έτερων ομάδων ώστε να ανταλλάξουν εμπειρίες, να μάθουν ο ένας από τον άλλον και να διαμορφώσουν μία διεθνή οπτική πάνω στα θέματα που πραγματεύονται.

Actors of Urban Change 2014 Georgia meeting, final day, photo via acebook.com/actorsofurbanchange
Actors of Urban Change 2014 Georgia meeting, final day, photo via acebook.com/actorsofurbanchange

Οι 10 #ActorsOfUrbanChange

Ποιες είναι, όμως, αυτές οι ομάδες που τόλμησαν να οραματιστούν και να σχεδιάσουν πρωτοβουλίες συμμετοχικού αστικού σχεδιασμού που αγκαλιάζουν την κοινωνική αλλαγή και που την αντιμετωπίζουν ως πηγή έμπνευσης για τη  βελτίωση του τρόπου ζωής των κατοίκων των πόλεων;

 Actor#1 VivaCidade – Dress up the City Voids!,

Αβέιρο- Πορτογαλία

photo via facebook.com/vivacidade.aveiro|Ενεργοποίηση της τοπικής κοινότητας στην ανάδειξη ταυτότητας τόπου μέσα από παρεμβάσεις σε αστικά κενά.| Σε ελεύθερη απόδοση το όνομα του έργου σημαίνει  «Ντύνοντας τη γυμνή πόλη!». Λαμβάνει χώρα στον Δήμο Αβέιρο  ο οποίος βρίσκεται στις ακτές του Ατλαντικού Ωκεανού και αποτελείται από περίπου 75,000

Η ομάδα: Διατομεακή συνεργασία του Δήμου Αβέιρο, της πλατφόρμας κοινωνικής καινοτομίας PUiSAcademic Platform for Social Innovation και της εταιρείας Setepés Ltd. Πρόκειται για μία πλατφόρμα κοινωνικής καινοτομίας που στοχεύει στη συμμετοχή των κατοίκων σε αστικές παρεμβάσεις δια μέσου πολιτιστικών εκδηλώσεων και στοχευμένων δράσεων παρέμβασης σε εγκαταλελειμμένα ή άδεια κτίρια και χώρους που κείνται αναξιοποίητοι. Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη, ενίσχυση και ενθάρρυνση των κατοίκων να εξοικειωθούν και να διοργανώνουν νέες διαδικασίες συμμετοχικού σχεδιασμού τόπου για το σχεδιασμό φιλικών, ευχάριστων και εύχρηστων δημοσίων χώρων.

Actor#2 Archive of Childhood and Public Space, Βαρκελώνη- Ισπανία

photo via via www.Bosch-stiftung.de
photo via via www.Bosch-stiftung.de

|Δημιουργία διαδραστικής ψηφιακής πλατφόρμας για την ανάδειξη παιδικών ιδεών και επιθυμιών για το δημόσιο χώρο.|Στόχος του έργου είναι η δημιουργία μίας διαδραστικής διαδικτυακής πλατφόρμας που θα προωθεί τις δυνατότητες αξιοποίησης δημοσίου χώρου προς όφελος των παιδιών.

   Η ομάδα:  Διατομεακή συνεργασία Maria Muñoz “Urbanitas“, Beatriz García Moreno–   freelancer & Mariana Grande, Καθηγήτρια Design, Πανεπιστήμιο Elisava

Actor #3 Moabiter Mix, Βερολίνο- Γερμανία

photo via www.bosch-stiftung.de
photo via www.bosch-stiftung.de

|Επαναπροσδιορισμός πολιτισμικών θεσμών όπως οι τοπικές αγορές και οι συλλογικές κουζίνες για την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης τοπικών κοινοτήτων και τη συμμετοχή τους στη συν-δημιουργία και την οικειοποίηση της γειτονιάς.|

Το έργο στηρίζεται σε διατομεακές συνεργασίες και αποσκοπεί στη χαρτογράφηση της μεταμόρφωσης του σύγχρονου αστικού πεδίου των μετα-βιομηχανικών γειτονιών του Βερολίνου. Μερικές από τις προκλήσεις με τις οποίες καταπιάνεται η πρωτοβουλία είναι και ο κοινωνικός αποκλεισμός, ενώ στη κεντρική σκηνή των δράσεων τοποθετείται η γειτονιά και οι τοπικές κοινότητες.

Η ομάδα:  Διατομεακή συνεργασία Matthias Einhoff, Ιδρυτής/ Διευθυντής,KUNSTrePUBLIK e.V. / Zentrum für Kunst und Urbanistik (ZKU)Elena Azzedín, Πολιτισμική Διοικήτρια Έργου Zentrum für Kunst und Urbanistik (ZKU), Carola Fuchs Συντονίστρια Γειτονιάς, Quartiersmanagement  & Moabit West Miodrag Kuč, Ιδρυτής/ Art Director, Studio ParaArtFormations

Oι διοργανωτές To Ίδρυμα Robert Bosch ιδρύθηκε το 1964 και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα γερμανικά κοινωφελή ιδρύματα από τον ιδιωτικό τομέα. Εκπροσωπεί το φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο του Robert Bosch (1861-1942) και συνεχίζει το όραμα του με σύγχρονο τρόπο. Το Ίδρυμα Robert Bosch δραστηριοποιείται στους τομείς των διεθνών σχέσεων, της υγείας, της επιστήμης, της παιδείας, της κοινωνίας και του πολιτισμού. Η MitOst είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός που προωθεί τον διαπολιτισμικό διάλογο και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην Ευρώπη και τις γειτονικές της χώρες με έμφαση στην κεντρική, την ανατολική και την νοτιοανατολική Ευρώπη. Διοργανώνει διεθνή προγράμματα και έργα και λειτουργεί ως πλατφόρμα για νέους τρόπους συμμετοχής και διαλόγου υποστηρίζοντας μια ενεργό Κοινωνία Πολιτών που υπερβαίνει πολιτιστικούς, γλωσσικούς και πολιτικούς περιορισμούς. Με 1.400 μέλη σε 40 χώρες και πολλούς συνεργάτες, η MitOst αποτελεί μέρος ενός δυναμικού Ευρωπαϊκού δικτύου.

(συνεχίζεται)

Comments are closed.