Καθημερινή: ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ για τους πολίτες

Καθημερινή: ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ για τους πολίτες

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ. Εναν νέο τρόπο λήψης αποφάσεων σε συνεργασία με τους πολίτες, με στόχο την αστική αναγέννηση, προωθεί μια νέα πρωτοβουλία η οποία παρουσιάζεται σήμερα (7.30 μ.μ.) στην πλατεία της Βαρβακείου Αγοράς. Το «Πεδίο_Αγορά» είναι μια έρευνα δράσης που αναπτύσσεται στην πλατεία Βαρβακείου (πλατεία Δημοτικής Αγοράς της Αθήνας). Στόχος του εγχειρήματος είναι η ανάπτυξη μιας πρότυπης διαδικασίας αστικού σχεδιασμού, η οποία βασίζεται στη συμμετοχή των πολιτών και στις διατομεακές συνεργασίες στα στάδια της λήψης αποφάσεων και των μελετών. Κατά την εξέλιξη των εργασιών διερευνώνται νέοι τρόποι αστικής αναγέννησης καθώς αναδεικνύεται ο δημόσιος χώρος ως πεδίο πολιτικής και πολιτιστικής έκφρασης και δημιουργίας. Σήμερα στο αίθριο της Αιόλου 68 θα γίνει μια ανοιχτή παρουσίαση του προγράμματος καθώς και δημόσια συζήτηση που θα ακολουθήσει τις εισηγήσεις. Ο λεγόμενος «συμμετοχικός αστικός σχεδιασμός» θα βρει την πιλοτική εφαρμογή του στην πλατεία Βαρβακείου.

Την εισαγωγή στην ιδέα του προγράμματος «Πεδίο_Αγορά» θα κάνουν οι Μαίρη Καρατζά, Στέλιος Βούλγαρης και Στεφανία Ξυδιά. Η Σεβαστή Βαρδούλη θα μιλήσει με θέμα «Στοιχειοθετώντας συμμετοχικές διαδικασίες αστικού σχεδιασμού», ενώ ο Οδυσσέας Βελέντζας με θέμα «Εισαγωγή στη συμμετοχική ηγεσία: θεωρία και εργαλεία». Η Μαρία Κικίδου θα μιλήσει για τη «Συμβολή του δημοσίου χώρου στις δημοκρατικές αξίες», ο Λουκάς Μπαρτατίλας για την «Πόλη ως συνύπαρξη γεγονότων – Σύγχρονες καλλιτεχνικές πρακτικές στο δημόσιο χώρο», η Αγάπη Λουκογεωργάκη και η Μαριάννα Πατελίδα.

θα μιλήσουν για τα «Δεδομένα έρευνας πεδίου δράσης – στοιχεία για την πλατεία Βαρβακείου».

Το έργο «Πεδίο_Αγορά» αποτελεί μέρος του δικτύου Actors of Urban Change.

Έντυπη

Comments are closed.