Διεθνής Συνάντηση “Learning Communities for Peace” στην Αθήνα

Διεθνής Συνάντηση “Learning Communities for Peace” στην Αθήνα

Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε 16-17 Μαρτίου 2018 η 3η διεθνής συνάντηση των συνεργαζόμενων οργανισμών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα “Learning Communities for Peace” .

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα καθώς και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζονται καθώς εξελίσσονται οι συνεργασίες και οι δράσεις μέσα στις σχολικές κοινότητες ενώ παράλληλα οι συμμετέχοντες εργάστηκαν πάνω στο περιεχόμενο και τη μεθοδολογία της έρευνας-δράσης LCP, το πρότυπο εκπαιδευτικό εργαστήριο και την εκπαιδευτική εργαλειοθήκη που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος και δουλεύοντας στην πράξη «από τα κάτω» με τις «Κοινότητες Μάθησης». (περισσότερα για την προσέγγιση)

Εκτός των άλλων συζητήθηκαν  οι δυσκολίες που αντιμετωπίζονται από τους συνεργαζόμενους οργανισμούς σε σχέση με τη συνεργασία τους με δημόσια σχολεία. Ειδικότερα επιστημονικοί συνεργάτες και μέλη της PI αναφέρθηκαν στην περίπτωση του συνεργαζόμενου σχολείου στην Ελλάδα όπου αντιμετωπίστηκαν διάφοροι απρόβλεπτοι παράγοντες. Η υπέρμετρη γραφειοκρατία και καθυστερήσεις για την εξασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων από αρμόδιες Διευθύνσεις και Υπουργεία, το γεγονός της αλλαγής Διεύθυνσης που προέκυψε στο πρώτο συνεργαζόμενο Δημοτικό Σχολείο στην Ελλάδα (4ο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Αναργύρων) που είχε ως αποτέλεσμα υπό τη νέα Διεύθυνση να μην συνεχιστεί η συνεργασία και η συμμετοχή του σχολείου  στο πρόγραμμα παρότι είχαν μεθοδευτεί όλες οι απαραίτητες αιτήσεις και προεργασίες, είναι κάποιοι από τους παράγοντες που στοίχισαν πολύτιμο χρόνο. Παράλληλα εντάχθηκε στη σύμπραξη η συνεργασία  με το 7ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου. 

Comments are closed.