Download [PDF]: Πώς να προκαλέσετε τον μέγιστο δυνατό αντίκτυπο επιρροής. Eργαλείο για ομάδες πολιτικού ακτιβισμού

Tools_Political_Innovation

[Για να κατεβάσετε το αρχείο, πατήστε στο εικονίδιο pdf]

Ο παρακάτω πίνακας “Advocacy Dashboard” είναι ένα χρήσιμο εργαλείο εργασίας  για  άτομα και συλλογικότητες που δρουν και υπερασπίζονται θέματα πολιτικών και θεσμικών αλλαγών στην πράξη, αλλά και για ομάδες της κοινωνίας πολιτών. Δημιουργός του είναι ο  Μπεν Σκοτ  ο οποίος το εκπόνησε για τις ανάγκες του Οργανισμού LE-AD (Mercator Capacity Building Center for Leadership & Advocacy).

Οι εκπρόσωποι της ελληνικής συμμετοχής του Actors of Urban Change, είχαν την ευκαιρία να το  διαβάσουν και να εργαστούν πάνω σε αυτό κατά τη 3η Διεθνή Ακαδημία του προγράμματος , που πραγματοποιήθηκε στη Γεωργία τον Σεπτέμβριο του 2014 με θέμα «Advocacy and policy impact».

 

ADVOCACY DASHBOARD

 • Ορισμός: “Αdvocacy” είναι μία οργανωμένη προσπάθεια για αλλαγή πολιτικών, πρακτικών, ή/και συμπεριφορών παρουσιάζοντας αποδείξεις και επιχειρήματα για το πώς και γιατί πρέπει να συμβεί η αλλαγή  *ορισμός από το Open Society Foundation
 • Στόχος: Το αποτέλεσμα της αλλαγής που επιδιώκεται μέσα από τη δράση
 • Αντικείμενο: Ένα συγκεκριμένο και εφικτό αποτέλεσμα το οποίο είναι μικρό για το στόχο σας, αλλά παρουσιάζει εξέλιξη προς το στόχο
 • Τακτική: Οι συγκεκριμένες δράσεις που θα αναλάβετε για να πετύχετε και τα δύο:  αντικείμενο και στόχους
 • Μήνυμα: μία σύντομη, μεστή δήλωση που εκφράζει τον στόχο σας με ένα συναισθηματικό τρόπο
 • Αίτημα: ένα κάλεσμα για μία συγκεκριμένη πολιτική αλλαγή που θα επιτύχει ένα αντικείμενο ή ο σκοπός

Βήμα 1 – Ορισμός στόχων  Ορίστε τους στόχους σας

Βήμα 2 – Χαρτογράφηση εξουσιών   Καταγράψτε τους θεσμικούς φορείς αποφάσεων (π.χ. κυβερνητικά όργανα) οι οποίοι έχουν την εξουσία να κάνουν την αλλαγή που επιδιώκετε:

 1. Καταγράψτε τα πιο υπεύθυνα άτομα που παίρνουν αυτές τις αποφάσεις (αν είναι δυνατόν, σχεδιάστε ένα διάγραμμα ιεραρχίας και ακολουθίας των αποφάσεων)
 2. Ποια πολιτικά κόμματα επηρεάζουν/ελέγχουν αυτούς τους αρμόδιους;
 3. Καταγράψτε άλλους οργανισμούς ή πρωτοβουλίες που δραστηριοποιούνται σε αυτά τα θέματα με μία σύντομη περιγραφή των βασικών δυνατών σημείων και αδυναμιών.
 4. Συνοπτικά περιγράψτε την εκτίμησή σας για την πολιτική σκοπιμότητα κάνοντας την αλλαγή που θέλετε στο υπάρχον πολιτικό περιβάλλον – ταξινομήστε τα στην κλίμακα 0-10.
 5. Συνοπτικά περιγράψτε την τεχνοκρατική σκοπιμότητα της αλλαγής που θέλετε στα θεσμικά όργανα που απαιτούνται να εμπλακούν για αυτήν (π.χ. έχουν αυτά τα όργανα της εξειδίκευση, το προσωπικό, τον προϋπολογισμό) – ταξινομήστε τα στην κλίμακα 0-10

Βήμα 3 – Κάντε την εργασία σας

 1. Καταγράψτε ή περιγράψτε τους συγκεκριμένους νόμους, πολιτικές ή πρακτικές που πρέπει να αλλάξετε για να πετύχετε τον σκοπό.
 2. Περιγράψτε τη διαδικασία (βήμα προς βήμα) με την οποία αυτός ο νόμος, η πολιτική ή πρακτική θα αλλάξει (εάν είναι δυνατό, καταγράψτε συνοπτικά αν υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να κάνετε αυτήν την αλλαγή π.χ. νομοθετικά, δικαστικά, διαπραγματευτικά)
 3. Καταγράψτε τους ειδικούς/ερευνητές οργανισμούς και άτομα που υποστηρίζουν αυτό που ισχυρίζεστε.

Βήμα 4 – Ακολουθία στρατηγικών στόχων

 1. Εάν είναι εφαρμόσιμο, καταγράψτε συνοπτικά τη σειρά των αποφάσεων/αλλαγών (αντικειμένων) που απαιτούνται για να επιτευχθεί ο σκοπός .
 2. Βάλτε σε σειρά προτεραιότητας αυτά τα αντικείμενα σημειώνοντας τους αριθμούς με ιεραρχική σειρά ανάλογα με τη σπουδαιότητα ή τη χρονική ακολουθία.

Βήμα 5 – Αναπτύξτε την επικοινωνιακή στρατηγική

 1. Ορίστε το μήνυμά σας (μία σειρά το μέγιστο)
 2. Ορίστε το αίτημα/τα
 3. Γράψτε το σενάριο για μία ιδανική ομιλία 30 δευτερολέπτων.
 4. Γράψτε το σενάριο για μία ιδανική ομιλία 3 λεπτών  (το μέγιστο 600 λέξεις)
 5. Καταγράψτε καθοριστικούς πολιτικούς συντελεστές (π.χ. καθηγητές, ιδιοκτήτες, συνδικαλιστικές οργανώσεις κλπ.) που πιστεύετε ότι απαραιτήτως/σκόπιμα θα υποστηρίξουν την προσπάθεια για να επιτύχετε τους σκοπούς σας.
 6. Εάν είναι απαραίτητο, διαμορφώστε μία προσαρμοσμένη εκδοχή του μηνύματός σας που να ταιριάζει σε κάθε μία/έναν από αυτούς τους συντελεστές.
 7. Καταγράψτε τα 3-5 βασικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία είναι το πιο πιθανό να διαδώσουν το μήνυμα σας στο ευρύ κοινό (σε περισσότερους από 100.000 αναγνώστες/θεατές)
 8. Καταγράψτε τα 3-5 πιο σημαντικά προφίλ κοινωνικών δικτύων (Twitter accounts, δημόσιες σελίδες Facebook, ή blogs)

Βήμα 6 – Τακτικές και εφαρμογή Παραδείγματα τακτικών:

 • Χτίσιμο συνεργειών
 • Άμεσες πιέσεις (lobbing π.χ. με αρμόδιους)
 • On line οργανωμένη υπεράσπιση
 • Παραδοσιακές/τοπικές οργανώσεις
 • Συναντήσεις / Συνέδρια
 • Διαδηλώσεις / διαμαρτυρίες
 • Δράσεις
 • Στρατηγική Media
 • Υπεράσπιση μέσω M.M.E. ή εμπορικού τύπου
 • Επιστημονική έρευνα
 • Πολιτική διαφήμιση
 • Νομικές ή διαπραγματευτικές ενέργειες

Εσωτερική στρατηγική: μία τακτική σχεδιασμένη για να επηρεάσει (ή να υποστηρίξει μία άλλη τακτική που επηρεάζει) τους αρμόδιους μέσα από άμεση, μη-δημόσια υπεράσπιση με έναν μη-απειλητικό τρόπο. Εξωτερική στρατηγική: μία τακτική σχεδιασμένη για να επηρεάσει τους αρμόδιους μέσω δημόσιας πίεσης, επικοινωνιακής πίεσης, ή οργανώνοντας την υποστήριξη μίας καθοριστικής εκλογικής περιφέρειας.

 • Καταγράψτε τις τακτικές που χρησιμοποιείτε μέχρι τώρα (κατηγοριοποιώντας τες σε εσωτερικές και εξωτερικές τακτικές)
 • Καταγράψτε τις τακτικές που σχεδιάζετε να χρησιμοποιήσετε (κατηγοριοποιώντας τες σε εσωτερικές και εξωτερικές τακτικές)
 • Καταγράψτε τους στόχους που θέλετε να πετύχετε με κάθε μία από αυτές τις τακτικές π.χ. μετακίνηση «καρεκλοκένταυρων», παραίτηση “εχθρών”, κοινωνική αφύπνιση, διερεύνηση της δημόσιας υποστήριξης κ.α
 • Εάν έχετε μία on line λίστα υποστηρικτών, καταγράψτε τους και αριθμήστε τους. Καταγράψτε 2-3 τακτικές με τις οποίες θα αυξήσετε τη λίστα αυτή και το κοινό που στοχεύετε με συγκεκριμένες ημερομηνίες.
 • Καταγράψτε τις τακτικές που πρόκειται να εφαρμόσετε στους επόμενους 3 μήνες με τη σειρά ή κατά προτεραιότητα για την αποτελεσματικότητα της επίτευξης των στόχων προκειμένου να επιτευχθούν κατά προτεραιότητα.
 • Γυρίστε πίσω στο χάρτη κέντρων εξουσίας. Καταγράψτε του 3-5 πιο σημαντικούς συντελεστές αποφάσεων. Αν σας δοθεί η ευκαιρία να συναντήσετε αυτά τα άτομα, ορίστε τα 3-5 άτομα από τον οργανισμό σας που θα σταλούν για να τους πιέσουν. Εξηγήστε συνοπτικά τις επιλογές σας.

*To υλικό δημοσιεύεται για πρώτη φορά στην ελληνική γλώσσα.Επιμέλεια: Μαίρη Καρατζά

Comments are closed.