1η Συνάντηση ομάδων Citytoolbox στο Μάριμπορ της Σλοβενίας

1η Συνάντηση ομάδων Citytoolbox στο Μάριμπορ της Σλοβενίας

Στο Μάριμπορ της Σλοβενίας πραγματοποιήθηκε 22-24 Απριλίου 2016, η πρώτη ετήσια συνάντηση για την πλατφόρμα του Citytoolbox.
Στο πλαίσιο αυτής συζητήθηκαν οι πρωταρχικές ιδέες για το Σχεδιασμό της Πλατφόρμας που θα φιλοξενήσει εργαλεία σχεδιασμού για τις πόλεις. Παράλληλα, δημιουργήθηκε χρονοδιάγραμμα δράσεων αναφορικά με:

  • Πιθανές συνεργασίες για την κατασκευή της πλατφόρμας (σχεδιασμός, προγραμματισμός)
  • Σχεδιασμός της οπτικής ταυτότητας του Citytoolbox
  • Επιμερισμός εργασιών ανάμεσα στις ομάδες του Citytoolbox
  • Σχεδιασμός της επόμενης συνάντησης στο Βερολίνο

 

 

Την Place Identity εκπροσώπησαν στη συνάντηση οι Μαρία Κικίδου και Μαριάννα Πατελίδα, υπεύθυνες διαχείρισης του έργου CityToolBox στην Ελλάδα.

*Το Έργο χρηματοδοτείται από τους ‘Actors of Urban Change’, ένα πρόγραμμα της RBSG σε συνεργασία με το Ίδρυμα MitOst και το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Comments are closed.