Open Call για τη διαμόρφωση εργαστηρίου πολιτών ΣυνΑθηνά

Open Call για τη διαμόρφωση εργαστηρίου πολιτών ΣυνΑθηνά

synathina_smallΑνοιχτό κάλεσμα για την αποστολή προτάσεων για τη διαμόρφωση εργαστηρίου πολιτών ΣυνΑθηνά απέναντι από τη Βαρβάκειο Αγορά προς τη δημιουργική κοινότητα Imagine the City.  Η υποβολή των προτάσεων μπορεί να γίνει μέχρι την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου, στις 22:00, στο [email protected]. Δηλώστε συμμετοχή και βοηθήστε στην αλλαγή της ταυτότητας της πόλης.

Στις 8 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα συνάντηση αρχιτεκτόνων, έπειτα από ανοιχτό κάλεσμα που είχε προηγηθεί, και κατατέθηκε στο Δήμο Αθηναίων πρόταση με 5 ιδέες για την αναβάθμιση της οδού Αθηνάς. Η πρόταση περιλάμβανε την ιδέα μεταμόρφωσης του εγκαταλειμμένου αναψυκτηρίου επί της Πλατείας Βαρβακείου σε ανοιχτό χώρο συνάντησης και εργασίας για ομάδες πολιτών που με τις δράσεις τους βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στην Αθήνα και από τον Ιούλιο συμμετέχουν στην πλατφόρμα www.synathina.gr

Ο Δήμος Αθηναίων ενέκρινε την πρόταση και από αρχές Σεπτεμβρίου, με την ευγενική χορηγία των εταιριών ΑΚΤΩΡ, IsoCern και Bright ξεκινάει η μεταμόρφωση του πρώην αναψυκτηρίου σε ένα έργο καλής πρακτικής (best practice) για τα υφιστάμενα κτίρια της Αθήνας σύμφωνα με το τρίπτυχο της αειφόρου ανάπτυξης (περιβάλλον – οικονομία – κοινωνία). Στο πλαίσιο αυτό θα τοποθετηθεί εσωτερική θερμομόνωση με κυτταρίνη η οποία αποτελείται κατά 80% από ανακυκλώσιμο χαρτί (εφημερίδες), πράσινη στέγη (green roof), τεχνολογία LED, οικολογικά χρώματα με low VOCs συν τις άλλες δράσεις που θα γίνουν στον περιβάλλοντα χώρο και θα περιλαμβάνουν κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, πράσινο, τοποθέτηση θέσεων για ποδήλατα κλπ. Στο έργο θα συμμετέχουν συνεργεία του δήμου αλλά και εθελοντές μέσα από τα δίκτυα Imagine the City και GloVo.

Το παρόν ανοιχτό κάλεσμα αφορά σε προτάσεις διαμόρφωσης των εξωτερικών όψεων του κτηρίου. Ο στόχος είναι να επικοινωνούν άμεσα και διακριτά τα εγγενή στοιχεία της ταυτότητας του και των κινητήριων δυνάμεων της υλοποίησης του, αλλά και να προωθούν ουσιαστικά την αισθητική αναβάθμιση του περιβάλλοντα αστικού χώρου.

Οι υποβαλλόμενες προτάσεις αναμένεται συνεπώς να περιλαμβάνουν:

• Σήμανση της βασικής ταυτότητας του χώρου ως Εργαστήριο ΣυνΑθηνά Lab με χρήση του λογότυπου της πλατφόρμας ΣυνΑθηνά, ή εξελιγμένη εκδοχή του ειδικά για το Εργαστήριο ΣυνΑθηνά.

• Σήμανση των εγγενών στοιχείων του εγχειρήματος, που αποσκοπεί στην επικοινωνία (μέσω αποτύπωσης, εννοιολογικής χαρτογράφηση ή άλλων infographics) των θεμελιακών ιδεών και των καλών πρακτικών που το συνθέτουν καθώς και των χορηγών και των δικτύων εθελοντών που συνεργάστηκαν για την υλοποίησή του.

• Εφαρμογή στις όψεις του κτηρίου και τους στύλους αστικού φωτισμού του περιβάλλοντα χώρου χρωμάτων σχετικά με την πλατφόρμα ΣυνΑθηνά και τον ‘πράσινο’ χαρακτήρα του έργου.

Διευκρινήσεις:

• Για τις σημάνσεις δύναται να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητα τόσο στην επιφάνεια των τοίχων όσο και των προστατευτικών ρολών και των κουφωμάτων.

• Προτεινόμενες (αλλά μη περιοριστικές) λέξεις κλειδιά: δημιουργία, συνεργασία, έμπνευση, εξωστρέφεια, αισιοδοξία, προσφορά, εθελοντισμός, αειφορία Φόρμα υποβολής προτάσεων:

• Μέσα οπτικής αναπαράστασης της επιλογής των συμμετεχόντων όπως έγχρωμα σχέδια, φωτορεαλιστικές αναπαραστάσεις, επεξεργασμένες φωτογραφίες, κ.τ.λ.

• Εάν κρίνεται σκόπιμο, επεξηγηματικό σύντομο κείμενο.

Όλες οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από την ομάδα έργου και τους εμπλεκόμενους φορείς. Σκοπός είναι να υιοθετηθεί μία από τις προτάσεις εντός του Σεπτεμβρίου με την συνεργασία και συμμετοχή του δημιουργού της. Σε περίπτωση που οι προτάσεις δεν καλύπτουν τις παραπάνω προδιαγραφές, οι διοργανωτές δεν έχουν καμία υποχρέωση ως προς την υλοποίηση τους.

Πηγή: ellak.gr

Comments are closed.