Εργαστήρια πολιτών με θέμα: “Ταυτότητα τόπου και στρατηγικές προβολής για το Δήμο Καβάλας”

Εργαστήρια πολιτών με θέμα: “Ταυτότητα τόπου και στρατηγικές προβολής για το Δήμο Καβάλας”

Την Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου και 20 Οκτωβρίου 2021 (ώρα 5.30-8μμ.) πραγματοποιήθηκαν τα δύο ψηφιακά συμμετοχικά εργαστήρια με θέμα την “Ταυτότητα τόπου και στρατηγικές προβολής για το Δήμο Καβάλας”. Τα εργαστήρια διοργάνωσαν ο Δήμος Καβάλας και η Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Καβάλας “Δημωφέλεια”, και υλοποιήθηκαν από την Place Identity, σε συνεργασία με την Youthnest AMKE.

Στόχος των εργαστηρίων ήταν η διαμόρφωση ιδεών και προτάσεων τόσο για τη στρατηγική προβολής της πόλης (στρατηγική place marketing) όσο και για τον τρόπο παρουσίασης αλλά και τις επιμέρους εφαρμογές οπτικοποίησης της ταυτότητάς της (place branding).

Το πρώτο εργαστήριο της θεματικής πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021  στο οποίο συζητήθηκαν τα μοναδικά χαρακτηριστικά της Καβάλας και αναλύθηκαν προτάσεις για τη στρατηγική προβολής του τόπου (place marketing). Κατά την διάρκεια του εργαστηρίου διοργανωτές και συμμετέχοντες (φοιτητές, εκπρόσωποι συλλόγων, φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών και θεσμικών φορέων της πόλης, καθώς και επαγγελματίες), μέσα από διάδραση και ανταλλαγή απόψεων, κατέγραψαν διάφορες οπτικές για την ταυτότητα του τόπου, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πόλης και της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Καβάλας, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στις ενέργειες που πρέπει να αναπτυχθούν για τη βέλτιστη ανάπτυξη- ανάδειξη και προβολή των χαρακτηριστικών αυτών.

Το δεύτερο εργαστήριο της θεματικής, πραγματοποιήθηκε στις 20 Οκτωβρίου, με τη χρήση των ίδιων ψηφιακών εργαλείων, μέσω του οποίου αναδείχθηκαν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στοιχεία, στο πλαίσιο των στρατηγικών κατευθύνσεων για την αισθητική, επικοινωνία και επιμέρους εφαρμογές της  απόδοσης ταυτότητας του τόπου (place branding). Η χαρτογράφηση προτάσεων, σκέψεων και ιδεών πραγματοποιήθηκε με επίκεντρο τον χαρακτήρα και τις αξίες της πόλης της Καβάλας, καθώς και διαμέσου των ευρύτερων επιθυμιών των κατοίκων, των επισκεπτών και επαγγελματιών για την εικόνα της πόλης στο μέλλον.

Τα εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Σ.Β.Α.Α Καβάλας, είχαν ως στόχο να αναδείξουν διαφορετικές απόψεις πολιτών που δραστηριοποιούνται με τον έναν η τον άλλο τρόπο στο αστικό περιβάλλον, να προβάλλουν τις δυνατότητες των συνεργασιών, της ανταλλαγής γνώσης, της αμοιβαίας μάθησης και των αποτελεσμάτων που μπορούν προκύψουν από τη δημιουργική κριτική και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τα αποτελέσματα είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα της Place Identity, στο https://www.urbankavala.gr/ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΣΒΑΑ του Δήμου Καβάλας https://www.facebook.com/urbankavala.gr/ και https://www.instagram.com/urbankavala.gr/.

Τα εργαστήρια αποτελούν παραδοτέο της πράξης «Ενέργειες δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης των πολιτών στο πλαίσιο υλοποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του δήμου Καβάλας», υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020» και χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Comments are closed.