Εργαστήριο: “Σχεδιάζουμε τη συμμετοχή των πολιτών στον Δήμο Καβάλας”

Εργαστήριο: “Σχεδιάζουμε τη συμμετοχή των πολιτών στον Δήμο Καβάλας”

Την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021, ώρα 5.30-8μμ, πραγματοποιήθηκε συμμετοχικό εργαστήριο με τίτλο: “Σχεδιάζουμε τη συμμετοχή των πολιτών στον Δήμο Καβάλας”. Το εργαστήρια διοργάνωσαν ο Δήμος Καβάλας και η Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Καβάλας “Δημωφέλεια”, και υλοποιήθηκαν από την Place Identity, σε συνεργασία με την Youthnest AMKE.

Η ιδέα για το εργαστήριο προέκυψε έπειτα από την ανάγκη να αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίο προσκαλούνται και συμμετέχουν φορείς και πολίτες σε συμμετοχικές διαδικασίες, καθώς και η αποδοτικότητα και η συμπεριληπτικότητα αυτών των διαδικασιών.

Οι στόχοι του εργαστηρίου ήταν:

  • Εμβάθυνση γνώσεων σχετικά με τη συμμετοχή πολιτών στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης
  • Αξιολόγηση συμμετοχικών διαδικασιών στον Δήμο Καβάλας
  • Ανάδειξη των προκλήσεων της συμμετοχής πολιτών στην πόλη της Καβάλας
  • Ανάδειξη των δυνατοτήτων ενεργοποίησης των πολιτών σε θέματα σχετικά με την πόλη

Εκπρόσωποι δημόσιων, ακαδημαϊκών και φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών που δραστηριοποιούνται με τη συμμετοχή πολιτών στο Δήμο Καβάλας συναντήθηκαν και συζήτησαν ιδέες και προτάσεις που θα ενισχύσουν και θα διευκολύνουν τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων.

Με σκοπό να εμπλουτιστούν οι συζητήσεις του εργαστηρίου, με τη διάσταση των πολιτών για το θέμα, η ομάδα διοργάνωσης αποφάσισε να διεξάγει έρευνα πολιτών με τη μορφή ψηφιακού ερωτηματολογίου.

Το ερωτηματολόγιο με τίτλο «Πόσο συμμετοχικός είναι ο Δήμος σου;» είχε στόχο να διερευνήσει τις αντιλήψεις σχετικά με τη συμμετοχή πολιτών και την πρόθεση για συμμετοχή από την πλευρά των πολιτών, καθώς και να συλλέξει γνώμες πολιτών σχετικά με το πώς αξιολογούν και πώς θα ήθελαν να είναι οι διαδικασίες συμμετοχής στον Δήμο Καβάλας.

Το συμμετοχικό σκέλος του εργαστηρίου αποτελείτο από δύο ενότητες. 

Α) Η πρώτη ενότητα αφορούσε στη συλλογική χαρτογράφηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η εφαρμογή διαδικασιών συμμετοχής των πολιτών στην Καβάλα, και πραγματοποιήθηκε με τους συμμετέχοντες σε ολομέλεια.

Β) Στη δεύτερη ενότητα οι συμμετέχοντες χωρισμένοι σε 4 ομάδες, συζήτησαν τρόπους βελτίωσης επιλεγμένων διαδικασιών συμμετοχής στον Δήμο Καβάλας. Οι διαδικασίες επιλέχθηκαν με βάση τις ανάγκες του Δήμου και τα αποτελέσματα της Έρευνας Πολιτών. 

Οι διαδικασίες που συζητήθηκαν είναι:  

Το εργαστήριο αυτό αποτελεί το δεύτερο από μια σειρά συμμετοχικών εργαστηρίων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καβάλας.

  • Συνελεύσεις κατοίκων γειτονιών (τοπικά συμβούλια)
  • Συμμετοχικά εργαστήρια / Διαβουλεύσεις 
  • Ερωτηματολόγια / Έρευνες
  • Υποστήριξη κινημάτων και πρωτοβουλιών πολιτών. 

Τα αποτελέσματα του εργαστηρίου μπορείτε να τα βρείτε ακολούθως:

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Επίσης, δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα https://www.urbankavala.gr/ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΣΒΑΑ του Δήμου Καβάλας https://www.facebook.com/urbankavala.gr/ και https://www.instagram.com/urbankavala.gr/.

Το εργαστήριο αποτελεί παραδοτέο της πράξης «Ενέργειες δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης των πολιτών στο πλαίσιο υλοποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του δήμου Καβάλας», υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Comments are closed.