Όροι Χρήσης

Οι παρόντες Όροι Χρήσης σε συνδυασμό με την Πολιτική Απορρήτου, δημιουργήθηκαν από την PLACE IDENTITY GR – CLUSTERS (Α.Μ.Κ.Ε) με σκοπό να εξασφαλίζουν ασφαλή περιήγηση σε εσάς που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα. Όταν εισέρχεστε στην ιστοσελίδα μας, θεωρείται ότι συναινείτε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν δε συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, τότε σας παρακαλούμε με ευθύνη σας να μην προχωρήσετε στην επίσκεψη και χρήση της ιστοσελίδας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε ή να αναθεωρούμε ελεύθερα τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου, οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο. Αναλαμβάνουμε, δε, την υποχρέωση να σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από την παρούσα ιστοσελίδα μας, την οποία σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε περιοδικά.

Πληροφορίες

Δεσμευόμαστε ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην παρούσα ιστοσελίδα, σε ό, τι αφορά την ταυτότητά μας όσο και τις παρεχόμενες μέσω της ιστοσελίδας ενημερώσεις. Στο πλαίσιο της καλής πίστης, δεν ευθυνομαστε και δεν δεσμευόμαστε από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι διακριτικοί τίτλοι, σήματα και γραφικά της ιστοσελίδας αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της PLACE IDENTITY GR – CLUSTERS (Α.Μ.Κ.Ε) και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων ή αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η PLACE IDENTITY GR – CLUSTERS (Α.Μ.Κ.Ε) έχει λάβει άδεια χρήσης. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας. H αναπαραγωγή και διανομή των άρθρου σύμφωνα με τους όρους της άδειας Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

Ευθύνη Χρήστη/τριας

Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα, συμφωνείτε και αναλαμβάνετε να χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες, τα δεδομένα και τις λοιπές δυνατότητες που σας παρέχουμε, με σκοπό την ενημέρωσή σας και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Ειδικότερα, υποχρεούστε να απέχει από: α/ την αποστολή ή μετάδοση με άλλους τρόπους κάθε περιεχομένου που είναι παράνομο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στη PLACE IDENTITY GR – CLUSTERS (Α.Μ.Κ.Ε) ή σε οποιονδήποτε τρίτο ή προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου, β/ την αποστολή ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π., γ/ την αποστολή ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο δεν έχετε δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο, δ/ την αποστολή ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς ή κάθε είδους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την πρόκληση βλάβης σε λογισμικό ή άλλο υλικό υπολογιστών, ε/ την παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, στ/ τη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες/τριες της ιστοσελίδας.

Σύνδεσμοι

Οι σύνδεσμοι (links) που θα συναντήσετε στην ιστοσελίδα, σας οδηγούν σε κάποιες περιπτώσεις να μεταβείτε σε ιστοσελίδες τρίτων. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δε βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας και δε φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο που μπορεί να περιλαμβάνεται σε μια τέτοια ιστοσελίδα. Παρέχουμε αυτούς τους συνδέσμους στην ιστοσελίδα μας, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης της ή για την παροχή περισσότερων δυνατοτήτων ενημέρωση. Η χρήση των συσχετιζόμενων ιστοσελίδων δεν είναι υποχρεωτική και σε περίπτωση που δεν είστε σίγουροι/ες για την ασφάλεια των εν λόγω ιστοσελίδων σας συμβουλεύουμε να απέχετε από την περαιτέρω επίσκεψή τους.