Απολογισμός 2016-2019

Απολογισμός 2016-2019

📢 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ τετραετίας (2016-2019) για την ανάπτυξη δράσεων αστικής αναγέννησης και πολιτικής καινοτομίας, μέσα από τη συμμετοχή των πολιτών ✊

Με δεκάδες άξιους συνεργάτες, άτομα και φορείς, διερευνήθηκαν στην πράξη συμμετοχικές διαδικασίες για τη διαχείριση των Κοινών #commons σε επίπεδο:
💡 δρόμου #Pittaki
🏫πλατείας #Pedio_Agora
🏙️ πόλης Imagine The City
🚸 σχολικής κοινότητας #LCPeace
🌳 υπαίθρου Κοινό Έδαφος
📒 πολιτείας Πολιτεία 2.0 – Politeia 2.0
🇪🇺 διακρατικών δικτύων Actors of Urban Change CityToolBox

Ανοίχθηκαν διάλογοι, χαράχτηκαν δρόμοι και συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι:

«Η συμμετοχή των πολιτών στο σχεδιασμό πολιτικών και στη λήψη αποφάσεων χρειάζεται να γίνει βιωμένη εμπειρία, βέλτιστη πρακτική και θεσμική κατοχύρωση σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής ζωής του τόπου μας.»

⬇️ Αυτά και άλλα πολλά μπορείτε να ανακαλύψετε στο συνημμένο αρχείο που συντάχθηκε με κόπο και μεράκι, ως τεκμήριο μιας εποχής που μεταλλάσσεται, από τα κάτω προς τα πάνω – και τανάπαλιν.

Γενική Συνέλευση Place Identity Clusters ΑΜΚΕ:
Μαίρη Καρατζά, Στεφανία Ξυδιά, Μαρία Κικίδου, Μαριάννα Πατελίδα, Κατερίνα Μπαλαμώτη
 

Comments are closed.