Συμμετοχή στην πρώτη Διεθνή Συνάντηση Active Citizens Days στο Όσλο

Συμμετοχή στην πρώτη Διεθνή Συνάντηση Active Citizens Days στο Όσλο

Η Place Identity επιλέχθηκε να συμμετέχει στην πρώτη συνάντηση Active Citizens Days στο Όσλο, που πραγματοποιήθηκε 10-11 Σεπτεμβρίου με θέμα την Αγωγή του Πολίτη (Civic Education).

Σκοπός της συνάντησης ήταν, εκπρόσωποι οργανισμών από την Ελλάδα, τη Νορβηγία και τις υπόλοιπες δικαιούχες χώρες του ΕΟΧ, να έρθουν σε επαφή και να μοιραστούν γνώσεις και εμπειρίες από τη δραστηριοποίησή τους στην Αγωγή του Πολίτη. H Place Identity επιλέχθηκε μαζί με άλλες 4 οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα: Ίδρυμα Λαμπράκη, Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και Kmop.

Η συνάντηση περιελάμβανε μία ημέρα με εργαστήρια και δομημένες συζητήσεις, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων παραδειγμάτων σχετικά με τις προκλήσεις, τις δυνατότητες και τη σημασία της Αγωγής του Πολίτη. Οι συζητήσεις δομήθηκαν σε 4 θεματικές: A) Αγωγή του πολίτη και κράτος δικαίου, Β) Αγωγή του πολίτη και κοινωνίες συμπερίληψης/ανεκτικότητα, Γ) Αγωγή του πολίτη και συμμετοχή πολιτών στα κοινά, Δ) Αγωγή του πολίτη και λαϊκισμός.

Η ομάδα μας συμμετείχε στο εργαστήριο με θεματική «Αγωγή του Πολίτη και Συμμετοχή πολιτών στα κοινά», σε συνεργασία με συμμετέχοντες οργανισμούς από Τσεχία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σλοβενία, Ελλάδα, Νορβηγία, Εσθονία. Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν: βέλτιστες πρακτικές για συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, πιθανές δράσεις και επόμενα βήματα με θέμα την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών, προκλήσεις, επιτυχημένα παραδείγματα και προστιθέμενη αξία της συμμετοχής των πολιτών στη δημοκρατία.

Η συνάντηση έκλεισε με το εξαιρετικά ενδιαφέρον debate “Η Ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών σε κίνδυνο”, με εισηγητές τους:

  • Niels Engelschion, Γενικός διευθυντής του τμήματος Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και πρόεδρος της Επιτροπής Χρηματοοικονομικών Μηχανισμών της Νορβηγίας.
  • Vera Mora, Ιδρύμα Okotars (Ουγγρικό Ίδρυμα για το Περιβάλλον), Ουγγαρία
  • Tina Divjak, Υπεύθυνη του τμήματος Συνηγορίας, του δικτύου ΜΚΟ CNVOS, Σλοβενία
  • Stein Runar, Διεθνής συντονιστής του κινήματος Oslo Pride, Νορβηγία
  • Csilla Czimbalmos, Norwegian Helsinki Committee MKO, Νορβηγία

Τη διοργάνωση τοπικά ανέλαβε ο MKO Norwegian Helsinki Committee, και τα έξοδα συμμετοχής των ελληνικών οργανώσεων καλύφθηκαν από το Active Citizens Fund for Greece, Ταμείο για τις Διμερείς Σχέσεις.

Comments are closed.