Σχολικές Κοινότητες εν δράσει!

Σχολικές Κοινότητες εν δράσει!

Την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 και ώρα 18:00 – 21:30 σας προσκαλούμε στο Impact Hub Athens σε μία συνάντηση γνωριμίας, συζήτησης και συνεργασίας για τις δράσεις μέσα και γύρω από τις σχολικές κοινότητες.  

Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας αναπτύσσονται και προβάλλονται όλο ένα και περισσότερο πρωτότυπες δράσεις, πρωτοβουλίες και προγράμματα που εύλογα εστιάζουν στις σχολικές κοινότητες.

Παράλληλα, μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες αναδεικνύεται και η ανάγκη για το ρόλο που αξίζει να έχει το σχολείο ως ένα ζωντανό κύτταρο της γειτονιάς που αναπτύσσει νέες δομές και σχέσεις με την κοινότητα, που διευρύνει την εκπαιδευτική του διάσταση, αξιοποιεί τις σχολικές υποδομές, προσφέρεται ως σημείο συνάντησης και αυτό-οργάνωσης της γειτονιάς.   

Οι ευρύτερες συνθήκες, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές αλλά και ειδικότερα αυτές που χαρακτηρίζουν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα καθιστούν επιτακτική την εξέλιξη τέτοιων πρωτοβουλιών που απευθύνονται στις σχολικές κοινότητες.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη μιας εξελικτικής μαθησιακής διαδικασίας για τους εκπαιδευτικούς, τους επιστημονικούς υπεύθυνους, τα μέλη οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους σε συναφείς δράσεις, διοργανώνεται η ανοιχτή εκδήλωση «Σχολικές Κοινότητες εν δράσει».

Στόχος αυτής της εκδήλωσης είναι η ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών, η συλλογική χαρτογράφηση περιορισμών και προκλήσεων των σχολικών κοινοτήτων στην ελληνική πραγματικότητα, η δικτύωση, αλλά και η ανάδειξη κρίσιμων ερωτημάτων και απαντήσεων.

Στην εκδήλωση  θα παρουσιαστούν τέσσερα προγράμματα από εκπροσώπους φορέων που διαχειρίστηκαν τα «πλαίσια δράσης» που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

Πρόγραμμα «Ανοιχτά Σχολεία του δήμου Αθηναίων»

Τα πρόγραμμα «Ανοιχτά Σχολεία» είναι μία πρωτοβουλία του δήμου Αθηναίων, που υλοποιείται από το 2015 με ιδρυτικό δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, υπό τον συντονισμό του Athens Partnership και με υποστηρικτή δράσεων το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση.

Το πρόγραμμα Ανοιχτά Σχολεία του δήμου Αθηναίων έχει αναπτυχθεί μέχρι σήμερα σε 25 σχολεία και έχει στόχο να χρησιμοποιούνται τα σχολικά κτήρια τις απογευματινές ώρες και τα σαββατοκύριακα προς όφελος της τοπικής κοινωνίας προσφέροντας δωρεάν δράσεις για όλες τις ηλικίες ψυχαγωγικές, πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και αθλητικές. Η λίστα των προσφερόμενων δράσεων προτείνονται από τους φορείς της κοινωνίας πολιτών ή από ιδιώτες, επιλέγονται κατόπιν αξιολόγησης και συνδιοργανώνονται από τον φορέα υλοποίησης και τον δήμο Αθηναίων ενώ εμπλουτίζεται συνεχώς καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Πρόγραμμα«Σύμπραξη Σχολείων για τη Δημοκρατία στην Εκπαίδευση»(ΣΣΔΕ)

Η δράση «Σύμπραξη Σχολείων για τη Δημοκρατία στην Εκπαίδευση» (ΣΣΔΕ) σχεδιάστηκε από μία ομάδα Ελλήνων εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του φορέα EUDEC Greece, ο οποίος αποτελεί ένα παράρτημα της Μη-Κερδοσκοπικής Οργάνωσης EUDEC (European Democratic Education Community) η οποία λειτουργεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Κύριος σκοπός της δράσης ΣΣΔΕ είναι η διάχυση της φιλοσοφίας και των τεχνικών της Δημοκρατικής Εκπαίδευσης στα δημόσια ελληνικά σχολεία, καθώς και η ανταλλαγή γνώσεων, πρακτικών και προβληματισμών ανάμεσα στα Δημοκρατικά Σχολεία της EUDEC και τα Σχολεία που ενδιαφέρονται για τη Δημοκρατία στην Εκπαίδευση στην Ελλάδα. Η δράση ΣΣΔΕ έχει εγκριθεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και προσκαλεί σχολεία και εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να συμμετέχουν εθελοντικά για την προώθηση της Δημοκρατικής Παιδείας σε όλη την Ελλάδα.

Πρόγραμμα «Ανοιχτά Σχολεία στη Γειτονιά» – Θεσσαλονίκη

Το πρόγραμμα «Ανοιχτά Σχολεία στη Γειτονιά» είναι μια πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ Creativity Platform και αποκλειστικό δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Σκοπός του προγράμματος «Ανοιχτά σχολεία στη Γειτονιά» είναι να λειτουργούν τα σχολεία ως πυρήνες ανάπτυξης της ποιότητας ζωής και της έννοιας της «κοινότητας» της κάθε γειτονιάς, σαν κοινός χώρος συνάντησης, συνεργασίας, παιχνιδιού, άθλησης και ψυχαγωγίας.

Η διοργάνωση δραστηριοτήτων στους χώρους του σχολείου αποφασίζονται και υλοποιούνται συμμετοχικά με τη γειτονιά  επιδιώκοντας την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής της γειτονιάς αλλά και τη θεμελίωση της συμμετοχικότητας των πολιτών σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος της πόλης.

Πρόγραμμα «Σχολικές Κοινότητες για την Ειρήνη»

Το πρόγραμμα «Σχολικές Κοινότητες για την Ειρήνη» πραγματοποιείται από την σύμπραξη πανεπιστημίων, φορέων και σχολείων μεταξύ 6 χωρών (Σουηδία, Αγγλία, Βέλγιο, Ισπανία, Κροατία και Ελλάδα) και είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+  Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών – Στρατηγικές Συνεργασίες για τη σχολική εκπαίδευση.

Στόχος του έργου είναι να προσδιοριστούν, να αναπτυχθούν και να αξιολογηθούν «από τα κάτω», από τα ίδια τα μέλη της σχολικής κοινότητας, νέες μεθοδολογίες, στρατηγικές και εργαλεία για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που τα καθιστούν ως κόμβους ειρηνικής συμβίωσης και ενεργούς συμμετοχής για την ευρύτερη κοινότητα ακόμα και όταν πρόκειται για περιοχές με υψηλό βαθμό εντάσεων και πολιτισμικής ποικιλομορφίας.

Τα συνεργαζόμενα σχολείο από κάθε χώρα υποστηρίχθηκαν από τους τοπικούς συνεργαζόμενους φορείς να  αναπτύξουν ένα δικό τους πλάνο δράσεων και αναγκών που χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα. Στην Ελλάδα τοπικός φορέας υλοποίησης είναι η Place Identity Clusters και συνεργαζόμενο το 7ο Δημοτικό σχολείο Ιλίου.

Διοργάνωση εκδήλωσης: Place Identity Clusters
Υποστήριξη: Impact Hub Athens
[email protected]

 

Comments are closed.