Πολιτισμός 2030: Διαβούλευση για δημοτικούς πολιτιστικούς φορείς

Πολιτισμός 2030: Διαβούλευση για δημοτικούς πολιτιστικούς φορείς

Το Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018, στο πλαίσιο της συνάντησης “Πολιτισμός 2030: Είναι η Τέχνη πρωτεύουσα;” που διοργάνωσε η Ελευσίνα2021, πραγματοποιήθηκε διαβούλευση με θέμα: “Προς ένα νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας για τους υφιστάμενους δημοτικούς πολιτιστικούς φορείς” με τη συμμετοχή στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκισης, πολιτιστικών διαχειριστών και καλλιτεχνών. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, μέσα από τη μέθοδο του World Cafe, έγινε καταγραφή των θεσμικών περιορισμών που εμποδίζουν τους δημοτικούς πολιτιστικούς φορείς να ανταποκριθούν στις προκλήσεις μιας σύγχρονης πολιτισμικής στρατηγικής, και διαμορφώθηκαν προτάσεις για συγκεκριμένες θεσμικές αλλαγές σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Τα αποτελέσματα του εργαστηρίου θα αξιοποιηθούν από την Ελευσίνα2021 για τη διαμόρφωση σχετικής εισήγησης προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Πλαίσιο διαβούλευσης:
Λόγω της φύσης του έργου τους, οι πολιτιστικοί φορείς (θέατρα, φεστιβάλ, μουσεία κ.α.) δεν μπορούν να λειτουργήσουν με βάση το γενικό πλαίσιο του δημοσίου τομέα. Χρειάζονται προσαρμογές που τους επιτρέπουν να είναι ευέλικτοι σε ζητήματα όπως η επιλογή συνεργατών, οι μετακινήσεις, η έρευνα κ.λπ. Υπό τις υπάρχουσες συνθήκες, μπορούν οι πολιτιστικοί φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης να ανταποκριθούν –τόσο σε επίπεδο ανθρώπινων και όχι μόνο πόρων, όσο και σε οργανωσιακό επίπεδο– στις προκλήσεις μιας σύγχρονης πολιτισμικής στρατηγικής; Μέσα από την συμμετοχική πρακτική του world café, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, καλλιτέχνες, καλλιτεχνικοί διευθυντές δημοτικών πολιτιστικών οργανισμών, πολιτιστικοί διαχειριστές, και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος, καλούνται να καταθέσουν την εμπειρία τους αναφορικά με τις πιθανές αλλαγές σε επίπεδο νομοθετικού πλαισίου και λειτουργίας, οι οποίες θα μπορούσαν να ενισχύσουν το έργο των πολιτιστικών φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Συντονιστές:
Στεφανία Ξυδιά, Σύμβουλος Πολιτιστικής Διαχείρισης, συν-ιδρύτρια Place Identity Clusters
Αθανασία Τριανταφυλλοπούλου, Καθηγήτρια Αναπτυξιακών θεσμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΤΕΙ Πελοποννήσου

 

Comments are closed.