Πολιτεία 2.0 Πλατφόρμα Πολιτικής Καινοτομίας

Τα αποτελέσματα του έργου “Πλατφόρμα Πολιτικής Καινοτομίας” που υλοποιήθηκε την περίοδο Οκτώβριος 2014 – Μάιος 2015 από τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς Culture Polis, Place Identity και SciFy, με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος “Είμαστε όλοι πολίτες”. Ιστοσελίδα έργου: www.politicalinnovation.gr

Comments are closed.