Ομιλία της Katrin Oddsdottir στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών

Ομιλία της Katrin Oddsdottir στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών

Την Παρασκευή 9-11-2012 η Katrin Oddsdottir παρουσίασε σε Ελληνικό κοινό τον τρόπο που λειτούργησε ο Ισλανδικός λαός για να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση της χώρας του, καθώς και τον τρόπο που ο λαός αυτός παρέκαμψε το εκεί πολιτικό σύστημα και προχώρησε μόνος του στη δημιουργία εντελώς Νέου Συντάγματος με ανοιχτή δημόσια διαβούλευση.

Comments are closed.