Εργαστήριο: Συμμετοχή πολιτών στον πολιτισμό

Εργαστήριο: Συμμετοχή πολιτών στον πολιτισμό


Η Place Identity συμμετέχει στο Σεμινάριο Πολιτιστικού Προγραμματισμού που διοργανώνει το Πλέγμα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2015 στο Central Athens Hotel:

Πολιτιστικός προγραμματισμός στην τρέχουσα συγκυρία: πόλεις και πολίτες για τον πολιτισμό

 • Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση του πλαισίου για την διαμόρφωση της στρατηγικής πολιτισμού σε επίπεδο πόλης, την ανάπτυξη των συνεργασιών για την προώθηση του πολιτιστικού τομέα, το συντονισμό των ενεργειών μεταξύ δήμων και κοινωνίας πολιτών

 • Σε ποιους απευθύνεται;

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • αιρετούς και στελέχη ΟΤΑ που απασχολούνται στον  πολιτιστικό τομέα,

 • σε εκπροσώπους εθελοντικών, μη κερδοσκοπικών οργανώσεων του πολιτιστικού τομέα

 • σε εργαζόμενους ή εκπροσώπους κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων

 • σε ενεργούς πολίτες που αγαπούν τον πολιτισμό

 • σε ανέργους που επιθυμούν να απασχοληθούν ή να αναλάβουν επιχειρηματική δραστηριότητα  στον πολιτιστικό τομέα

 Θεματικές ενότητες

  • Στρατηγικός σχεδιασμός των Δήμων

  • Διαδικασίες διαβούλευσης

  • Περιφερειακή πολιτιστική πολιτική

  • Πολιτιστική χαρτογράφηση

  • Πολιτιστικός προγραμματισμός

  • Προγραμματικές συμβάσεις πολιτιστικής ανάπτυξης

  • Συμπράξεις με ιδιωτικό τομέα

  • Συνεργασίες με την κοινωνία των πολιτών

  • Συμβάσεις με ΚοινΣΕπ

  • Εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης

  • Project management

  • Καλές πρακτικές

 • Πρόγραμμα

10:00 – 12:15: Ενότητα πρώτη: «Πολιτιστική χαρτογράφηση – Σχεδιασμός – Υλοποίηση: « Η ισχύς εν τη ένωσει».  Κωνσταντίνα Αγγελέτου / Πλέγμα

12:15-12:30 : Διάλειμμα

12:30-14:00: Ενότητα δεύτερη: «Πολιτιστικός προγραμματισμός στην πράξη». Μαρία Ψαρρού / Πλέγμα

14:00-14:30: Ελαφρύ γεύμα

14:30-15:45: : Ενότητα Τρίτη: «Συμμετοχή πολιτών και πολιτισμός: από τη θεωρία στην πράξη» Στεφανία Ξυδιά και Μαίρη Καρατζά / Place Identity Clusters

15:45 – 16:00: Διάλειμμα

16:00-17:00: Workshop:«Συμμετοχή πολιτών και πολιτισμός: από τη θεωρία στην πράξη» Στεφανία Ξυδιάκαι Μαίρη Καρατζά / Place Identity Clusters

17:00-17:30: Διάλειμμα

17:30-18:00 Συμμετοχικός Σχεδιασμός & Kαινοτόμες εφαρμογές crowdsourcing & crowdfunding για την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας και τη διασύνδεση με κοινότητες πολιτών. Γιώργος Καραμανώλης / Crowdpolicy 

 • Αριθμός συμμετεχόντων

Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανέρχεται σε 40 άτομα.  Η συμμετοχή σας στο σεμινάριο και η σειρά προτεραιότητας κατοχυρώνεται μόνο με την συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής και της κατάθεσης της προκαταβολής. Πληροφορίες εδώ

 • Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής κατ’ άτομο ανέρχεται σε 50 ευρώ. Έκπτωση 10% για ανέργους και φοιτητές

 • Διεύθυνση διεξαγωγής

Central Athens Hotel, Απόλλωνος 21, Πλάκα

 • Βεβαιώσεις Συμμετοχής

Σε όλους τους συμμετέχοντες, χορηγούνται βεβαιώσεις συμμετοχής

 

Comments are closed.