ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013-2015: H ανάγκη για δημόσιο διάλογο γίνεται πράξη

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013-2015: H ανάγκη για δημόσιο διάλογο γίνεται πράξη

H ανάγκη για δημόσιο διάλογο γίνεται πράξη: 2 χρόνια έρευνας και δράσης από την ΜΚΟ Place Identity Clusters Μπορούμε ως πολίτες να συμμετέχουμε στη διαμόρφωση των πολιτικών που επηρεάζουν τη ζωή μας; Πώς μπορεί η ανάγκη για δημόσιο διάλογο να γίνει πράξη σε τοπικό και
εθνικό επίπεδο; Στην ιστοσελίδα report2015.placeidentity.gr μπορείτε να δείτε τον απολογισμό του ανεξάρτητου μη κερδοσκοπικού οργανισμού Place Identity Clusters, ο οποίος ιδρύθηκε το 2013 από νέους ανθρώπους στην Ελλάδα. Εδώ και δύο χρόνια ο οργανισμός αυτός επιχειρεί να επανασυνδέσει με τολμηρό τρόπο την έννοια πολίτης με την πόλη, τον πολιτισμό και την πολιτική, υποστηρίζοντας υπάρχουσες και νέες πρωτοβουλίες ομάδων. Η πλατφόρμα πολιτικής καινοτομίας “Πολιτεία 2.0”, το “Σύνταγμα 2.0”, οι εκθέσεις “Φαντάσου την πόλη”, η “Στέγη συνΑθηνά”, η “ΣυνΟικία Πιττάκη” και το εγχείρημα αστικού σχεδιασμού “Πεδίο_Αγορά” αποτελούν δράσεις οι οποίες αναπτύσσονται συντονίζοντας ανοιχτές ομάδες και δίκτυα φορέων. Οι δράσεις εστιάζουν στο να δημιουργήσουν νέους τρόπους σχεδιασμού πολιτικών και λήψης αποφάσεων και να προκαλέσουν θεσμικές αλλαγές “από τα κάτω” στη χώρα μας. Από το καλοκαίρι του 2013 εώς το 2015 έχουν υλοποιηθεί συνολικά 115 δράσεις σε 6 πόλεις εμπλέκοντας πάνω από 10.000 πολίτες, 116 εθελοντές, αλλά και 149 φορείς από όλη την Ελλάδα. Στον απολογισμό παρουσιάζονται ανοιχτά εργαστήρια όπου οι πολίτες έχουν την δυνατότητα να συζητούν, να σχεδιάζουν και να συναποφασίζουν, αστικά δρώμενα, διεπιστημονικά συνέδρια καθώς και εκπαιδεύσεις πάνω σε σύγχρονες μεθόδους διαβούλευσης και συμμετοχικού σχεδιασμού. Οι δράσεις της Place Identity Clusters έχουν αναγνωριστεί διεθνώς και έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον σημαντικών ΜΜΕ από τις ΗΠΑ εώς την Κίνα καθώς και της ακαδημαϊκής κοινότητας. O πειραματισμός σε νέες μορφές συμμετοχικής διακυβέρνησης, η ενδυνάμωση κοινοτήτων και η ενεργοποίηση των πολιτών  ώστε να υπερασπιστούν τη συμμετοχή τους στη διαμόρφωση πολιτικών συνθέτουν ίσως τη μόνη προοπτική σε αυτή τη δύσκολη εποχή για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Ο οργανισμός μέχρι σήμερα έχει διασφαλίσει τη λειτουργία του μέσα από χορηγίες σε είδος, εθελοντική εργασία, δωρέες και συνδρομές πολιτών, καθώς και δύο διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας. Το ενδιαφέρον για την διάδοση των εγχειρημάτων ανά την Ελλάδα είναι μεγάλο. Για να μπορέσουν οι δράσεις να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν τις ποικίλες προκλήσεις στο πλαίσιο ενός ανεξάρτητου μη κερδοσκοπικού οργανισμού, η ομάδα συντονισμού καλεί πολίτες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό να γίνουν μέλη και υποστηρικτές αυτής της πρωτότυπης κοινότητας έρευνας και δράσης. Πάρε μέρος! www.placeidentity.gr Επικοινωνία: Εβίκα Καραμαγκιώλη | [email protected] | 6945410215

Comments are closed.