Ολοκλήρωση έργου Πλατφόρμα Πολιτικής Καινοτομίας

Ολοκλήρωση έργου Πλατφόρμα Πολιτικής Καινοτομίας

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Δημοκρατίας που εορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Σεπτεμβρίου δημοσιεύουμε τα αποτελέσματα του έργου «Πλατφόρμα Πολιτικής Καινοτομίας», που στοχεύει στην προαγωγή της δημοκρατίας μέσω της ενίσχυσης  του θεσμικού ρόλου και της αποτελεσματικότητας της Κοινωνίας των Πολιτών, εστιάζοντας στην επιτακτική ανάγκη μετάβασης της Πολιτικής προς νέες τεχνολογικές και πολιτικές εφαρμογές.

Από τον Οκτώβριο έως τον Μάιο 2015 τέθηκαν σε πειραματική εφαρμογή σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας καινοτόμες διαδικασίες με στόχο να επαναπροσδιοριστούν οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων, σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο. Τα συμπεράσματα και τα εργαλεία που προέκυψαν μέσα από τα εργαστήρια πολιτών, τα εκπαιδευτικά προγράμματα αλλά και την έρευνα που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος είναι πλέον διαθέσιμα:

  1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ:

Α) Θέμα τοπικής κλίμακας  – ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ: Οι πολίτες σχεδιάζουν το μέλλον της πλατείας Βαρβακείου

Β) Θέμα εθνικής κλίμακας – ΣΥΝΤΑΓΜΑ 2.0: Οι πολίτες σχεδιάζουν το Σύνταγμα της Ελλάδας

  1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:
  1. ΕΡΕΥΝΑ:

Το έργο χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη και συνεργαζόμενες ΜΚΟ η Culture Polis (www.culturepolis.org ) η Place Identity(www.placeidentity.gr) και η SciFy (www.scify.gr), τρεις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που συνέθεσαν και αξιοποίησαν από κοινού την τεχνογνωσία και την εμπειρία τους.

Comments are closed.