Δημοτικά Παρατηρητήρια Πολιτών για τον Έλεγχο Δημόσιων Οφειλών

Ένα ενδιαφέρον εργαλείο που ενισχύει τη συμμετοχή των πολιτών έρχεται από την Ισπανική Πλατφόρμα Πολιτών για τον Έλεγχο Δημόσιων Οφειλών (Spanish Citizen Debt Audit Platform). Το εργαλείο ονομάζεται “Δημοτικά Παρατηρητήρια Πολιτών” (τα ισπανικά αρχικά είναι OCM) και επιχειρεί να λειτουργήσει ως μία λύση στα ολοένα αυξανόμενα περιστατικά διαφθοράς που συναντάται σε όλα τα επίπεδα της σύγχρονης δημόσιας διοίκησης σε διάφορες χώρες σε όλο τον κόσμο. Ο κύριος στόχος της Πλατφόρμας είναι η εφαρμογή μιας από κάτω-προς-τα-πάνω (bottom-up) διαδικασίας που να προωθεί τη διαφάνεια και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των πολιτών. Το επιλεγμένο επίπεδο εφαρμογής είναι οι Δήμοι, ως το πιο προσιτό στους πολίτες επίπεδο άσκησης πολιτικής. Τα ΔΠΠ είναι ένας ανοιχτός, οργανωμένος και αυτοδιαχειριζόμενος χώρος που στοχεύει στη δικτύωση ομάδων από διάφορους δήμους σε διαφορετικές χώρες, με σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερου ελέγχου στους προϋπολογισμούς των Δήμων. Το εργαλείο δημιουργήθηκε με σκοπό, πέρα από τη λειτουργία του σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, να επεκταθεί σε διάφορους δήμους σε διεθνές επίπεδο. Με το σλόγκαν “Η διαφάνεια ξεκινά στους δρόμους!” οι εμπνευστές προσκαλούν όλους τους πολίτες να δράσουν με σκοπό να ανακτήσουν τον έλεγχο ζητημάτων που τους αφορούν, μέσα από τη συμμετοχή τους στα παρατηρητήρια. Γι’ αυτό το λόγο, η πρόσκληση περιλαμβάνει την περιγραφή της διαδικασίας μέσω της οποίας κάποιος μπορεί να συμμετάσχει στα παρατηρητήρια. Το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός ΔΠΠ είναι η δημιουργία μιας ποικιλόμορφης ομάδας που θα συντονίζει το έργο. Στο επόμενο στάδιο, η δημιουργία μιας ιστοσελίδας, η οποία θα παρέχει πρόσβαση στους κατοίκους με σκοπό να πληροφορούνται σχετικά με τη διαχείριση των πόρων από την τοπική κυβέρνηση. Στην ίδια ιστοσελίδα, κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να κατεβάσει στον Η/Υ του τον ετήσιο προϋπολογισμό, να κάνει συγκρίσεις, ερωτήσεις ή να ζητήσει διευκρινίσεις σχετικά με τις παρεχόμενες πληροφορίες. Αφού η ιστοσελίδα θα έχει τεθεί σε λειτουργία, η ομάδα είναι έτοιμη να διοργανώσει οργανωμένες διαβουλεύσεις, ώστε περισσότεροι πολίτες να γνωρίσουν την πλατφόρμα και πώς να τη χρησιμοποιούν. Επομένως, οι αρμοδιότητες της ομάδας περιλαμβάνουν τη διάδοση του έργου μέσα από τη διοργάνωση εκπαιδεύσεων, παρουσιάσεων σε ανοιχτό χώρο και σε άλλες ομάδες, επικοινωνία με τον τοπικό τύπο, ενημέρωση των πολιτών, ούτως ώστε να ενεργοποιηθεί η τοπική κοινωνία, καθώς και, μοίρασμα ερωτηματολογίων με σκοπό την ανατροφοδότηση και βελτίωση της Πλατφόρμας. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη διάδοσης του εγχειρήματος, οι εμπνευστές της πλατφόρμας δίνουν έμφαση στο γεγονός ότι στο έργο μπορεί να εμπλακεί κάθε ομάδα σύμφωνα με τη φιλοσοφία πως όσοι περισσότεροι άνθρωποι και ικανότητες εμπλέκονται σε ένα εγχείρημα, τόσο πιο μακριά μπορεί να φτάσει. Το έργο λειτουργεί ήδη σε 5 δήμους στην Ισπανία (BurgosTerrassaGironaCastelldefels and Moiá), επιτρέποντας σε περισσότερους από μισό εκατομμύριο ανθρώπους να συμμετάσχουν. Παράλληλα, υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι δήμοι στην Ισπανία, που προετοιμάζουν τις αντίστοιχες τοπικές ιστοσελίδες. Διαβάστε περισσότερα! Φωτογραφία εξωφύλλου: Κατσιγιάννη Κ., ΜετάΠολις Επιμέλεια: Μαρία Κικίδου

Comments are closed.