Πρόσκληση ενδιαφέροντος “Φαντάσου την πόλη – Ρέθυμνο 2012”

Πρόσκληση ενδιαφέροντος “Φαντάσου την πόλη – Ρέθυμνο 2012”

imagine_rethymno_sΠρόσκληση ενδιαφέροντος για ολοκληρωμένες (εντός δεκαετίας) ή σε εξέλιξη εργασίες– προτάσεις πολεοδομικής, αρχιτεκτονικής ή εικαστικής παρέμβασης και δράσεις που αφορούν στο αστικό τοπίο ή στα δημόσια κτίρια του Μητροπολιτικού Δήμου Ρεθύμνου.

Δηλώσεις συμμετοχής στο “Φαντάσου την πόλη: Ρέθυμνο 2012” στέλνοντας στο [email protected] τον τίτλο της εργασίας, της μελέτης ή της πρότασης, μια σύντομη περιγραφή και μία ενδεικτική φωτογραφία έως 25 Ιουλίου.

Διοργάνωση: Imagine The City

Υπό την Αιγίδα του Δήμου Ρεθύμνου.
το Imagine the City: Το Imagine the City αποτελεί έναν συνεργατικό σχηματισμό από άτομα και οργανισμούς, για την ανάδειξη της Ταυτότητας του Τόπου και την Αστική Αναγέννηση. Φέρνει σε επαφή πολίτες με μελετητές για τα προβλήματα του τόπου και ξεκινάει με μια έκθεση μελετών που έχουν γίνει για το δημόσιο χώρο και τα δημόσια κτίρια της πόλης. Η παρουσίαση των εργασιών πλαισιώνεται από παράλληλες δράσεις, όπως διαλέξεις και forum συζητήσεων. [http://imaginethecity.gr]

Σκοπός Imagine the City

Με δεδομένο ότι στο σύνολο των πολιτών υπάρχει όλη εκείνη η δημιουργική δυναμική, η οποία μπορεί να διαμορφώσει το αστικό τοπίο και τους τόπους της χώρας, ικανοποιώντας ανάγκες της Κοινωνίας, με δεδομένο ότι υπάρχουσες και αξιόλογες πρωτοβουλίες, δράσεις και έργα, μπορούν να μεγιστοποιήσουν το θετικό αντίκτυπό τους στην Κοινωνία με προϋπόθεση την συνεργασία τους, το Imagine the City συγκροτείται για να αποτελέσει μια “δεξαμενή σκέψης” μέσα στην οποία επινοούνται, αναπτύσσονται και υποστηρίζονται ενέργειες, δράσεις και έργα για την εικόνα και την κουλτούρα των ελληνικών πόλεων. Αναζητούνται ευέλικτες τακτικές και συνεργασίες, οι οποίες ευνοούν την ανάπτυξη ιδεών και οραμάτων και διαμορφώνουν αφορμές υλοποίησης ιδεατώνέργων.

Αξίες :

Ενημέρωση. Συμμετοχή. Συνεργασία. Φαντασιακό. Δημιουργία. Καινοτομία. Αυτοδιαχείριση. Πολιτισμός του άστεως.

Σκοπός :

η ανάδειξη της ταυτότητας του τόπου και η αστική αναγέννηση των Ελληνικών πόλεων.

Πλατφόρμα :

Ένας κόμβος επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών και μελετητώνεξειδικευμένων ειδικοτήτων.

Η πλατφόρμα επιτρέπει στους κατοίκους του σύνολου των ελληνικών πόλεων να αναρτούν θέματα – προβλήματα και ελλείψεις στον χάρτη της πόλης τους και στους μελετητές, φοιτητές και επαγγελματίες να αναρτούν μελέτες ανάπλασης που έχουν αναπτύξει.

Οι προτάσεις αφορούν σε έργα ανάπλασης κοινής ωφέλειας και προτείνονται από φοιτητές στα πλαίσια μαθημάτων και διπλωματικών εργασιών σχολών δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης της χώρας ή από επαγγελματίες στα πλαίσια κοινωνικής ευθύνης ή προβολής του έργου τους.

Πηγή: t12online.com

Comments are closed.